КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Контакты

Адрес:
бульвар Эркиндик, 25. Бишкек, Кыргызская Республика
Телeфоны:
(+996 312) 622369;
(+996 312) 622368;
Факс:
(+996 312) 665111

Email: izvestia.kao@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial