КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

Записи в рубрике Новости года

X ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК СИМПОЗИУМ

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы жана “Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду ОГПИнин базасында 2019-жылдын 26-28-апрелинде “Региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү” жылына карата «Ааламдашуу шартындагы билим берүүнүн, тарбиялоонун абалы жана өнүгүү тенденциялары» аттуу X ЭЛ АРАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК СИМПОЗИУМун өткөрүшөт