КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

Гендерное равенство и недискриминация в школьном образовании

11-14 февраля 2020 года сотрудники КАО Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна, Супатаева Эльвира Акиновна, Козубаева Бурул Увайдуллаевна, Алмурзаева Саадат Акматбековна, Толобекова Зарема Шаршенкуловна и ряд представителей региональных отделов образования (Талас, Нарын, Иссык-Куль) приняли участие на тренинге «Гендерное равенство и недискриминация в школьном образовании: курс повышения квалификации работников образования» (36 часов) организованный Фондом поддержки образовательных инициатив в рамках… (читать далее)

КЫРГЫЗ ПЕДАГОГИКАСЫН ТҮПТӨГӨН, ӨЗ МИЛДЕТИН ТАТЫКТУУ АТКАРГАН ИНСАН!

Кыргыз Республикасынын Эл мугалими, Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын УИАнын мүчө-корреспонденти, Эл аралык социалдык жана педагогикалык илимдер академиясынын академиги (Москва ш.), Кыргыз билим берүү академиясынын академиги, илимий мектептин негиздөөчүсү, педагогика илимдеринин доктору, профессор Исак Бекбоевич Бекбоевдин 90 жылдыгына арналган «Улуттук баалуулуктардын жана инновациялык технологиялардын негизинде билим берүү системасын моделдештирүү» аттуу темадагы… (читать далее)

19-февралда 2020-ж. Аламудун районунун англис тил мугалимдердин арасында метод алмашуу, комок корсотуп боюнча семинар орто мектепте болуп отту.

Семинардын максаты мугалимдер бири-бири менен тажрыйба алмашуусу. КББАнын илимий кызматкерлер Берметгул Алымбаева жана  Гулира Мансапова катышты.

Ачык лекция

Бүгүн Кыргыз билим берүү академиясында академиянын аспиранттарына жана кызматкерлерине ф. и. д., профессор Советбек Орозканович Байгазиев «Улуу  «Манас» эпосунун рухий-адептик, этикалык-философиялык потенциалы жана аны окуу-тарбия процессинде реализациялоонун технологиясы» аттуу темада  лекция окуду. Лектор төмөндөгүлөргө кеңири токтолду: ТҮРК КАЛКТАРЫНЫН БИРИМДИГИ – «МАНАСТЫН» ИНТЕРНАЦИОНАЛДУУЛУГУНУН ДАГЫ БИР ПРИНЦИБИ       АКЫЛМАН БАКАЙДЫН БААРЛАШУУ (ДИАЛОГ) УСУЛУ- “МАНАСТЫН” ИПЛОМАТИЯЛЫК ЭТИКАСЫНЫН КЫЛДАТ… (читать далее)

Билим берүү жаатындагы эл аралык кызматташтык

2020-жылдын 13-февралында Кыргыз билим берүү академиясында Корея Республикасындагы Окуу программалары жана баалоо боюнча Корея институтунун доктор Чанг жетектеген өкүлдөрү менен жолугушуу болуп өттү. Анда Азия өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында, мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартын жана предметтик стандарттарды кайра иштеп чыгууда өз ара кызматташуунун маанилүү маселелери талкууланды. 2017-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын айрым өкүлдөрү: А.Д.Токтомаметов, М.К.Иманкулов,… (читать далее)

Освещение научно-практической конференции, посвященной юбилею Ибраевой Нуржамал Ибраевны в России

Информационная статья «Предваряя реформы в образовании» следующих авторов: Тагаева Гульмира Сарыгуловна, кандидат педагогических наук, доцент, (Киргизская АО); Байсалов Джоомарт Усубакунович, доктор педагогических наук, профессор (КГУ им. И. Арабаева); Казиева Гүлзат Качканаковна, кандидат педагогических наук, доцент (КГУ им. И. Арабаева); Чеснокова Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент (ФГБОУ ВО «НГПУ») о научно-практической конференции, посвященной юбилею Ибраевой… (читать далее)

Волонтеры-учителя математики

13 февраля прошла встреча представителей Кыргызской академии образования с волонтерами-учителями математики Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На встрече присутствовало руководство КАО и координатор волонтеров Обучи Мидори. Во время встречи обсуждались вопросы участия кыргызстанских учащихся в международной программе оценки учебных достижений (PISA). Вице-президент КАО Мамбетакунов У.Э. отмечает, что Япония, в одном из последних исследованиях PISA по математической грамотности заняла… (читать далее)

Эстонские учебники

Уважаемые коллеги! Представителями издательства “АВИТА” (Эстония) предоставлены учебники по предмету “Математика”, с которыми можно ознакомиться в научной библиотеке КАО. Данные учебники помогут авторам учебников использовать опыт эстонских коллег в подготовке учебно-методических комплексов.

OPEN HOUSE DAY, 09.02.2020

MA IN TEACHING The AUCA MAT builds upon the innovative MAT model of Bard College, New York, and seamlessly integrates four components: foundational education theories, disciplinary content knowledge, mentored practicum in pedagogy, and academic and action research AUCA MAT is a 2-year, six-semester program – summer, fall, spring — where the summer semester classes are held on campus,… (читать далее)

Профессор Бекбоев Исак Бекбоевичтин 90 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференциянын жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети, Педагогикалык кызматкерлердин билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту тарабанын өткөрүлүп жаткан Кыргыз Республикасынын Эл мугалими, Илим жана техника тармагындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын УИАнын мүчө-корреспонденти, Кыргыз билим берүү академиясынын академиги,… (читать далее)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial