КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

“КББА кабарлары” илимий-педагогикалык журнал жөнүндө маалымат” жана окумуштуулук даражаны изденүүгө коюлган диссертацияларга талаптар жана баалоо критерийлери.

2020-жылдын 16-сентябрында саат 10:00 до Кыргыз билим берүү академиясында “Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” илимий-педагогикалык актуалдуу маселелерди чагылдырган журнал жөнүндө маалымат” деген темадагы онлайн вебинар болуп өттү.   Вебинардын катышуучулары: “Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” журналынын башкы редактору Мамытов Абакир Мамытович, “Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” журналынын жоопту катчысы Дербишова Назира Асанкуловна, КББАнын Аспирантура бөлүмүнүн… (читать далее)

Темы вебинаров проводимые сотрудниками КАО

17 сентября 2020 года в 14:00 в рамках методического сопровождения учителей Кыргызской Республики состоится вебинар «Проблемы инклюзивного образования в Кыргызстане», где выступят директор Центра педагогической науки и профессионального образования КАО д.п.н., профессор Добаев Кыргызбай Душенбекович и научный сотрудник Абакирова Айгуль Рыскуловна. https://us02web.zoom.us/j/87840460305 17 сентября 2020 года в 15:00 в рамках методического сопровождения учителей Кыргызской Республики… (читать далее)

Вебинардын темасы: Мектепте химияны окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору

“Мектепте химияны окутуунун койгойлору жана аны чечуунун жолдору” деген темада  вебинар  министрликтин залында 14.09.саат 15-00те республиканын химия мугалимдери менен Онлайн платформасында оттук. Аралыктан химияны окутууда zoom Google Classroom, Я Класс сайты ж.б пайдалануу боюнча маалымат берилди. Окуучулар менен озум тарабынан отулгон Онлайн сабактын ютубдагы ссылкасын https://www.youtube.com/watch?v=n8a16milaeUY0uTub бердик. Химияны  аралыктан окутууда санариптик технологияны  колдонуу боюнча Рыспаева… (читать далее)

Азыркы учурдагы тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү

         Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү демилгеси боюнча Кыргыз Билим берүү академиясы тарабынан уюштурулуп жаткан вебинарлар сериясы бүгүн 15-сентябрда тарбия иштери боюнча кезектеги вебинарын өткөрдү.          Вебинарга педагогика илимдеринин доктору, профессор Добаев Кыргызбай Душенбекович,  педагогика илиминин кандидаты, ага илимий кызматкери Жумабаева Гулайым Абдысаматовна, илимий кызматкерлер Алымбаева Бермет Бекешовна, Мансапова Гулира жана педагогика… (читать далее)

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде , 2020–2021-окуу жылында «География» предметинде дистанттык окутуунун маселелерин чечүүнүн жолдору боюнча методикалык сунуштар

Кадыркулов Актанбек Курманбекович – Кыргыз билим беруу академиясынын,  Социалдык –гуманитардык билим берүү тармагынын маселелери лабораториясынын илимий кызматкери, география предмети  боюнча адис. Вебинар 15.09.2020 жылы, саат  13.00 болуп өттү. Георафия боюнча вебинарга КББА нын кызматкерлери Мурзалиева Зина Кочековна, Жумабаева Дамира Барпиевна жана Кыргыз Республикасы боюнча 103 географ – мугалим катышты. Вебинар КББА нын конференц залында уюштурулуп,… (читать далее)

Математика предметиндеги интеграция маселелеси

2020-жылдын 9-сентябрында Республикадагы жалпы билим берүү уюмдарынын математика  предмети боюнча мугалимдерине “Математика предметиндеги интеграция маселеси” деген аталышта Республикалык вебинар болуп өттү. Вебинардын уюштуруучулары КРнын Билим берүү жана илим министрлиги жана Кыргыз билим берүү академиясы болду. Вебинардын докладчылары: 1.Син Е.Е. – Кыргыз билим берүү академиясынын “Теория жана технологияны окутуу” борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору. 2.Карагозуева Г.Ж. – Кыргыз… (читать далее)

“КББА кабарлары” тууралуу маалымат

2020-жылдын 16-сентябрында саат 10:00 до Кыргыз билим берүү академиясында өтө турган “КББА кабарлары” илимий-педагогикалык актуалдуу маселелерди чагылдырган популярдуу журнал жөнүндө жана РИНЦ, КИНЦ, СКОПУС боюнча маалымат” деген темадагы онлайн вебинарга катышууга чакырабыз. (вебинарга шилтеме, код: 160920) 16 сентября 2020 года в 10:00 в Кыргызской академии образования проводит онлайн вебинар на тему «Информация о популярном журнале,… (читать далее)

Физика предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар

2020-2021-окуу жылында физика жана астрономияны окутуу боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү демилгеси боюнча Кыргыз Билим берүү академиясы тарабынан уюштурулуп жаткан вебинарлар сериясы бүгүн физика жана астрономия предмети боюнча улантылды. Алгач академиянын физика боюнча жетектөөчү илимий кызматкери, п.и.к. Мурзаибраимова Бибисара Бекмаматовна «2020-2021-окуу жылында физика жана астрономияны… (читать далее)

Методикадагы жанылыктар

2020-жылдын 11-сентябрь күнү Билим берүү жана илим министрлигинде республика боюнча  “Методикадагы жанылыктар (Көркөм өнөр, Технология) ” аттуу вебинар болуп өттү. Вебинарга: Д.А. Акматов – КББАнын “Технология, искусство жана ден соолук маданияты тармактарынын проблемалары” лабораториясынын ага илимий кызматкери; А.М. Оторбекова – Ж.Баласагын атындагы КУУнун пед. фак. «Көркөм өнөр” жана “Технология” предметтери боюнча ага окутуучусу; К.У. Жамангулова… (читать далее)

Окуучунун компетенттүүлүгүн калыптандыруу маселеси

27-августта болгон август кеӊешмесине Бишкек шаардык башталгыч класстардын мугалимдери менен бирдикте, “Окуучунун компетенттүүлүгүн калыптандыруу маселеси” боюнча видеоматериал  кыргыз тилинде даярдалды.  https://youtu.be/i3ycc8N6RcE . Ошондой эле  29-августта болгон августтук кеңешмеге да слайддар дарядалып орус тилинде көрсөтүлдү.                                                                                                                                     Аттокурова Ч.  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial