КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

Инклюзия

1.Презентация на тему: «Дистанционное  обучение как один из вариантов включение инклюзивного образования». Приоритетным направлением в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья является внедрение инклюзивного образования. Что такое инклюзивное образование? Какие бывают ограничения в возможностях здоровья? Варианты образования: интегрированное, дифференцированное, домашнее, дистанционное обучения. При дистанционном обучении: положительные и отрицательные стороны. Активное включение родителей. Обучение родителей информационно-коммуникативным… (читать далее)

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ МУГАЛИМДЕРДИН ИШ КАГАЗДАРЫН КЫСКАРТТЫ

КРдин Билим берүү жана илим министрлиги 2021-жылдын башынан тарта жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдери тарабынан жүргүзүлгөн бир катар документтерди кыскартты. Министрликтин 2020-жылдын 28-декабрындагы №1097 “Жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдери тарабынан жүргүзүүгө (толтурууга) милдетүү болгон документтердин тизмесин бекитүү жөнүндө” буйругунда төмөнкү документтерди жүргүзүү милдеттүү эмес деп табылды: Көчүрүү экзамендерине байланыштуу документтер (9, 11-класстардагы мамлекеттик аттестациялоонун документтеринен… (читать далее)

“Тарбиялык процессте окуучулардын көйгөйлөрүн чечүүгө карата класс жетекчилерге жардам”

Кыргыз билим берүү академиясында  Педагогика жана кесиптик билим берүү борборунун Билим берүүнүн жана тарбиялоонун теориясы жана практикасы лабораториясында эмгектенген п.и.к., ага илимий кызматкер Жумабаева Гүлайым Абдысаматовнанын “Тарбиялык процессте окуучулардын көйгөйлөрүн чечүүгө карата класс жетекчилерге жардам” деген аталыштагы методикалык колдонмосу жарык көрдү. Класс жетекчилер, тарбия завучтарына арналат. Колдонмонун негизги максаты – класс жетекчилердин, тарбия иштери боюнча… (читать далее)

Oнлайн-стажировка в Литве.

Согласно договоренности между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования, науки и спорта Литовской Республики состоялась  стажировка экспертов и специалистов дошкольного образования Кыргызской Республики в Литве. В стажировке принимали участие 20 специалистов государственного сектора по дошкольному образованию и различных образовательных организаций, эксперты и консультанты. Стажировку прошли специалисты Кыргызской академии образования: вице-президент Мамбетакунов У…. (читать далее)

Вебинар для социальных педагогов

Вице-президент КАО Мамбетакунов У.Э. принял участие в вебинаре по ликвидации насилия в отношении женщин для 1000 социальных педагогов республики. Вебинар был проведен Министерством образования и науки Кыргызской Республики  в целях исполнения п.7 Плана мероприятий по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей в общеобразовательных организациях, а также реализации проекта по профилактике сексуального насилия в отношении… (читать далее)

Жыныстык тарбия саатын мектепке киргизүү зарылбы?

Коомчулукта ар тараптуу пикир жаратып жаткан суроого Кыргыз билим берүү академиясы жана Марал радиосу, 24 Тв каналы менен биргеликте уюштурган “Тарбияда танапис жок” көрсөтүүсүнөн жооп ала алдык. Менин жеке пикиримде өзүнчө предмет болуп киргизиштин зарылчылыгы жок. Көпчүлүк предметтерге кошуп окутуу керек. Мисалга алсак, башталгыч класстарда мекен таанууда, 5-класста адам жана коомдо, информатикада маалыматтык коопсуздукта, андан… (читать далее)

Кененирээк маалымат

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Кыргыз билим берүү академиясынын түзүмүн жана штаттык бирдигин бекитүү жөнүндө КР ББИМнин №1080/1  24.12.2020-ж. буйругунун негизинде Буйрук кылам: Төмөндөгү бош орундарга конкурс жарыялансын:           Борбордук аппарат: Башкы адис – 1 орун Инновациялык билим берүү борбору: Жетектөөчү адис – 1 орун Эрте өнүктүрүү жана… (читать далее)

Химияны окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Химия биология аны окутуунун технологиясы факультетинин уюштуруусу менен “Табият таануу, Биология, Химияны окутуунун учурдагы маселелери” деген темада Эл аралык конференция болуп өттү. Конференцияда «Химияны окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору» – аттуу темадагы макаласы боюнча  КББА нын ж.и.к. , п.и.к. Б. С. Рыспаева доклад жасады. Ал докладында  быйылкы окуу жылындагы… (читать далее)

“Манас” – кыргыз рухунун туу чокусу

4-5 декабрь Манас күнүнө карата Кыргыз билим берүү академиясы жана №71 мектеп-интернаты  биргеликте “Улуу Манас эпосунун рухий –адептик, патриоттук наркы жана аны окуу – тарбия ишинде жайылтуунун ыкмасы” деген темада семинар өткөрүштү. Семинарга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти, педагогика илимдеринин кандидаты Токтомаметов А.Д., Ч.Айтматов атындагы “Манас” академиясынын президенти  – философия илимдеринин кандидаты, профессор Тургуналиев Т.Т.,… (читать далее)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial