mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня800
mod_vvisit_counterНеделя1541
mod_vvisit_counterМесяц16791
mod_vvisit_counterВсего937017

We have: 4 guests online
Ваш IP: 107.20.10.203
 , 
Сегодня: Мар 22, 2019
Кыргыз тили
п.и.д., профессор С.К.Рысбаев
29.08.2016
Кыргыз тилин экинчи тил катары окуп-үйрөнүү проблемалары
КББАнын башкы илимий кызматкери, п.и.д., доцент В.И.Мусаева
29.08.2016
КЫРГЫЗ ТИЛИ
п.и.к. З. Мурзалиева
30.04.2016
“Кыргыздын пейили анын меймандостугунда”
п.и.к., доцент Асанакунов Т.
21.04.2016
Сөз түркүмдөрүн окутууда окуучунун компетенттүүлүгүн баалоо
п.и.к., доцент Асанакунов Т.
21.04.2016
Окуучулардын кыргызча кебин өстүрүү
п.и.к., доцент Асанакунов Т.
21.04.2016
Мектеп үчүн фразеологиялык сөздүк
п.и.к., доцент Асанакунов Т.
21.04.2016
Жөндөмөлөрдү окутуу. Кыргыз тили мугалимдерине арналган методикалык колдонмо
п.и.к., доцент Асанакунов Т.
21.04.2016
Кыргыз тилин өзгө тил катары окутуу методикасынын айрым маселелери
п.и.д. В.И. Мусаева
03.03.2016
Орто мектептерде кыргыз тили жана адабиятынан окуучулардын билимдерин бышыктоо максатында интерактивдүү ыкмаларды натыйжалуу пайдалануу
д.п.н., профессор С.Рысбаев
02.09.2015
2015-2016-окуу жылындагы мугалимдердин республикалык август кеңешмелерине карата окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тили сабагын окутуу боюнча методикалык сунуштар
п. и. д. В. И. Мусаева
02.09.2015
2015-2016-окуу жылындагы мугалимдердин республикалык август кеңешмелерине карата окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз тилин окутуу боюнча методикалык сунуштар
профессор С. Рысбаев
10.03.2015
Сабакта окуучунун билими менен машыгууларын бышыктоодо аткарылуучу методикалык иш-аракеттер
C. Рысбаев, Б. Абдухамидова
09.09.2014
КЫРГЫЗ ТИЛ ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА 2014-2015-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНЕ СУНУШТАР
Мусаева В.
09.09.2014
КЫРГЫЗ ТИЛ ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА 2014-2015-ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНЕ СУНУШТАР
п.и.д. профессор Рысбаев С.К.
29.10.2013
Окуу кыргыз орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин Кыргыз тили окуу китептеринин мазмунуна коюлуучу дидактикалык жана методикалык талаптар
Абдухамидова Б.А.
19.09.2013
Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан!
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Кыргыз балдар фольклорунун педагогикасы
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Окуучунун сүйлөө жана жазуу ишмердиги: теориялык-практикалык маселелери
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Сөз жөнүндө дастан
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун теориялык жана практикалык маселелери
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Окуучунун дил баяны (V - XI кл. окуучулары үчүн)
С.К.Рысбаев п.и.д., профессор
28.05.2013
Башталгыч класстарда кыргыз тилинен жат жазуу жумуштарын жүргүзүүнүн технологияларын өркүндөтүү
Абдухамидова Б.А. КББАнын кафедра башчысы, п.и.к.
26.04.2013
Эне тилим эчен кылым карыткан, Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан! (Мамлекеттик тилди даңазалоо сабагынын болжолдуу үлгүсү)
Рысбаев С.К. КББАнын лаборатория башчысы, п.и.д., профессор
Абдухамидова Б.А. КББАнын кафедра башчысы, п.и.к.
26.04.2013
Риторикалык көнүгүүлөр жана алар менен иштөө ыкмалары
Мурзалива Зина Кочековна
12.02.2013
Ат атоочту окутууда колдонулуучу машыктыруучу көнүгүүлөр
Мурзалива Зина Кочековна
12.02.2013
Орто мектептерде ат атоочту окутуунун принциптери жана методдору
С.К. Рысбаев
27.12.2012
Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун деңгээлдик системасы жана ага коюлуучу дидактикалык талаптар. Мектеп мугалимдери жана усулчулар үчүн окуу куралы
Обложка
Сулайман РЫСБАЕВ, профессор
16.11.2012
Кыргыз тили, адабиятынан деңгээлдик тесттер жана тапшырмалар менен иштөө технологиялары
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
09.11.2012
Кыргыз тили сабагында окуучулардын кептик-коммуникативдик компетенттүүлүгүн калыптандыруу аркылуу чечендик кепке үйрөтүү
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
06.11.2012
Кыргыз тили сабагында чечендик кепке (риторикага) окутуп үйрөтүүдө жаңы инновациялык стратегияларды практикалоо
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
05.11.2012
Кыргыз тили сабагында байланыштуу кепти окутуу менен чечендик кепке (риторикалык ыкмаларга) үйрөтүү багытындагы алдыңкы иш-тажрыйбалардан
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
25.10.2012
Компетенттүүлүктөргө (тилдик, кептик жана маданият таануучулук) ылайык мектептерде кыргыз тилин окутуунун жыйынтыктары (5-9-кл)
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
Байланыштуу кепти грамматикалык материалдар менен системалуу окутуп-үйрөтүүнү оптималдаштыруу (5-9-кл)
Мусаева В.И. – КББАнын ж.и.к., п.и.к.
Байланыштуу кепти грамматикалык материалдар менен системалуу окутуп-үйрөтүүнү оптималдаштыруу (5-9-кл)
С.К. Рысбаев, Б.А.Абдухамидова
2012-2013-окуу жылы үчүн кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутуу боюнча мугалимдердин август кеңешмесине сунуштар
КББАнын ж.и.к., п.и.к. В.И.Мусаева
2012-2013-окуу жылы үчүн кыргыз тили боюнча мугалимдердин август кеңешмесине сунуштар
Сулайман РЫСБАЕВВ, п.и.д., Толгонай Каранова
Атуулдук тарбиянын башаты - элдик чыгармаларда. (тарбиялык бир сабактын үлгүсү)
 
Main page Contacts Search Contacts Search