mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня218
mod_vvisit_counterНеделя969
mod_vvisit_counterМесяц17178
mod_vvisit_counterВсего937404

We have: 11 guests, 5 bots online
Ваш IP: 34.229.97.16
 , 
Сегодня: Мар 23, 2019
Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинде 2012-жылы каралган кол жазмалар PDF Печать E-mail
10.01.2013 10:54
2012-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинде каралган кол жазмалар
Кол жазмалардын аталышы Автору Каралган лаборатория
1. “Математика сабагы боюнча мугалимдер үчүн кошумча колдонмо” (5 – 6-класстар үчүн) Түзүүчүлөр: Осмоналиева А.Б., Дайырбекова Г.М., Шакиров Р.Х. Табигый-математикалык предметтер
2. «Кыргыз тили боюнча талдоолордун үлгүлөрү» Түзгөн: Акунова А.Р. Мамлекеттик тил жана лингводидактика
3. «1-4 класста «Мекен таануу» предметин окутуу боюнча көргөзмө каражаттар жана аларды колдонууга көрсөтмөлөр» / Руководство для использования комплекта наглядных пособий для предмета «Родиноведение» 1-4 классы. Ж.К.Каримова, Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова. Педагогиканын теориясы жана тарыхы
4. «Биз жана аалам» аттуу методикалык колдонмо / Методическое пособие «Мы и вселенная». Ж.К.Каримова, Домашев И.А., Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А. Педагогиканын теориясы жана тарыхы
5. Башталгыч мектептин 1-классы үчүн “Математика” окуу-методикалык комплекс И.Б.Бекбоев., Н.И. Ибраева. Табигый-математикалык предметтер
6. “Биология, 6-класс” окуу китеби боюнча окуу-методикалык комплекси Түзүүчүлөр: Субанова М.С., Сатубаева А.С. Табигый-математикалык предметтер
7. Базисная (общеразвивающая) программа предшкольной подготовки детей 6-7 лет (560 часов) разр.: Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, Н.А.Суходубова. Кафедра ДВНО
8. Жаңы окуу планынын негизинде жаңыртылган окуу программалары, төмөнкү предметтер боюнча кыргыз, орус тилинде:
1. математика;
2. информатика (7-9);
3. физика (7-11);
4. астрономия-11;
5. табият таануу-5;
6. химия (8-11);
7. биология (6-11);
8. география (6-11);
9. технология (5-9)
10. Жашоо-тиричилик коопсуздугу (1-5).
11. «Тарых». Кыргызстан тарыхы (5-1).
«Тарых». Дүйнө тарыхы (6-11).
Табигый-математикалык предметтер жана Тарыхый-коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү
9. Социальный педагог. Программа курса повышения по социальной педагогике. Кафедра менеджмент в образовании
10. «Русский язык» для школ с русским языком обучения, 5–7 классы авт.: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Троснецова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба; ред. совет по внесению регионального компонента: М. А. Рудов, М. Дж. Тагаев и др. Мамлекеттик тил жана лингводидактика
11. «Химия, 8-класс» окуу китеби авт.: Рыспаева Б.С., Рысмендиев К.Р., Кудайбергенов Т.Т. Табигый-математикалык предметтер
12. «Биология» Жалпы билим берүүчү мектептердин 6-11 класстары үчүн кошумча окуу куралы. Закия Исаева Табигый-математикалык предметтер
13. Учебные программы для вечерних (сменных) школ, заочных классов обучения:
1. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-класстары үчүн «Кыргыз тили» окуу программасы (түзгөн: В.Мусаева); Мамлекеттик тил жана лингводидактика, Тарыхый-коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү
2. Кечкисин жана сырттан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-класстары үчүн «Кыргыз тили» окуу программасы (түзгөн: С.К.Рысбаев);
3. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-класстары үчүн «Кыргыз адабияты» окуу программасы (түзгөн: А.Муратов);
4. Кечкисин жана сырттан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-класстары үчүн «Кыргыз адабияты» окуу программасы (түзгөн: А.Муратов);
5. Учебная программа по английскому языку 5-9 классов для школ с русским и кыргызским языками обучения вечерной и заочной формой (составитель: Жолчиева А.А.).
6. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-класстары үчүн «Жаран таануу» окуу программасы (авторлору: М.К.Иманкулов, Г.Н.Долбина, Р.М.Имамадиева, М.К.Алымбаева, Л.Ю.Марченко).
14. «Физика боюнча маселелер жыйнагы» окуу колдонмосу, 7- жана 8-класстар үчүн Э.Мамбетакуновдун редакциясы астында. Автор-түзүүчүлөр: У.Э.Мамбетакунов, Мурзаибраимова Б.Б., Сөлпүбашева А.Ы. Табигый-математикалык предметтер
15. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн методикалык колдонмо «Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине жүз кеңеш» С.К.Рысбаев Мамлекеттик тил жана лингводидактика
16. Логопед мугалимдер үчүн колдонмо «Туура так сүйлө» Малиева Р.К. Мамлекеттик тил жана лингводидактика
2012-жылы Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинде каралып, кайрадан авторлорго кайтарылган кол жазмалар
1. Адабий окуу, 2-4 класс. Окуп үйрөнүүдөгү күтүлүүчү натыйжалар. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо Түзгөндөр: С.К.Рысбаев, Б.А.Абдухамидова. Мамлекеттик тил жана лингводидактика
2. «Жакшылык башаты адеп» Адеп сабагы боюнча кошумча окуу куралы. Каныбек Атамкулов Окуу жетишкендиктерин баалоо бөлүмү
3. «Сары-Жайык» коомдук фонду менен «Сайкал» куурчак театры даярдаган видеотасмалар: «Айтматов каармандарынын галареясы»; «Селкинчек», «Эртең апамдын туулган күнү». Мамлекеттик тил жана лингводидактика
 
Main page Contacts Search Contacts Search