mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня219
mod_vvisit_counterНеделя969
mod_vvisit_counterМесяц17179
mod_vvisit_counterВсего937405

We have: 12 guests, 5 bots online
Ваш IP: 34.229.97.16
 , 
Сегодня: Мар 23, 2019
КББАнын Окумуштуулар кеңешинде 2010-2011-окуу жылынын 1-жарымында (октябрь-май) каралган кол жазмалар PDF Печать E-mail
15.06.2011 05:05
КББАнын Окумуштуулар кеңешинде 2010-2011-окуу жылынын 1-жарымында (октябрь-май) каралган кол жазмалар
Китеп кол жазмалары Авторлору Басмасы
1. «Кыргыз тили: окутуу өзбек тилинде жүргүзүлүүчү орто мектептердин 10-класстары үчүн окуу китеп» З.Тагаева
2. «Основные закономерности изобразительного искусства», методическое пособие для учителей Шакиров Дж.М.
3. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 1 класс» Е.С.Кириллова
4. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 2 класс» Е.С.Кириллова
5. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 3 класс» Е.С.Кириллова
6. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 4 класс» Е.С.Кириллова
7. Учебное пособие и рабочая тетрадь «Культура здоровья 5 класс» Е.С.Кириллова
8. “Кыргыз тили” вариативдүү окуу китеби, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 5-класстары үчүн А.Койлубаева, А.Койлубаева
9. Мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарда Манастын жети осуяты боюнча иш-чараларды жүргүзүү үчүн методикалык колдонмо Т.Алиева,
А.Бектемирова,
Ф.Омуралиева
10. Утвердить и рекомендовать к изданию рукопись учебника по французскому языку для 5 класса (авторы:) М.С.Гребенникова,
Межовикова Т.М.,
Бейшенбаева Б.Т.
11. «Мамлекет жана укук», орто мектептин 9-классы үчүн окуу китеби; Ө.Саалаев
12. 9-класс үчүн «Мамлекет жана укук» окуу китебине карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо Ө.Саалаев
13. «Астрономия»11-класс окуу китеби Ө.Шаршекеев
«Сельское образование» долбоору боюнча
1. «Книга для чтения» 2 класс И.В.Власова,
Е.Е.Озмитель
«Азур»
2. Методическое пособие к учебнику «Книга для чтения» 2 класс «Азур»
3. «Математика 2-класс» кыргыз мектептеринин 2-классы үчүн окуу китеби И.Бекбоев,
Н.Ибраева
«Учкун»
4. «Математиканы 2-класста окутуу» мугалимдер үчүн методикалык колдонмо «Учкун»
5. «Математика 2-класс. Жумушчу дептер» «Учкун»
6. Учебник «Математика 2 класс» для школ с русским языком обучения «Учкун»
7. Методическое пособие «Обучение математике во 2 классе» «Учкун»
8. Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 2 класс» «Учкун»
9. «Мекен таануу: Биз жана бизди курчап турган жаратылыш. 2-класс» Г.И.Адилова «Учкун»
10. «Мекен таануу: Биз жана бизди курчап турган жаратылыш. 2-класс» мугалимдер үчүн окуу-методикалык колдонмо; «Учкун»
11. «Мекен таануу: Биз жана бизди курчап турган жаратылыш. 2-класс» иш дептер; «Учкун»
12. Учебник «Родиноведение: Мы и окружающая нас природа. 2 класс» «Учкун»
13. Учебно-методическое пособие «Родиноведение: Мы и окружающая нас природа. 2 класс»; «Учкун»
14. Рабочая тетрадь «Родиноведение: Мы и окружающая нас природа. 2 класс». «Учкун»
15. «Адабий окуу 2-класс» окуу китеп Б.А.Абдухамидова
С.К.Рысбаев
К.Ибраимова
«Азур»
16. «Адабий окуу 2-класс» окуу китебине карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо «Азур»
17. “Кыргыз тили 2-класс” окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 2-класстары үчүн окуу китеп А.Р.Акунова,
С.Чокошева,
А.Сарыгүл
«Азур»
18. “Кыргыз тили 2-класс окуу китебине карата методикалык колдонмо” А.Р.Акунова,
С.Чокошева
«Азур»
19. Учебник «Русский язык» 2 класс О.В.Даульвадер,
В.Н.Качигулова
«Азур»
20. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 2 класс «Азур»
21. «Кыргыз тили 3-класс» окуу китеп Б.С.Чокошева,
А.Р.Акунова
«Азур»
22. «Кыргыз тилин 3-класста окутуу» методикалык колдонмо Б.С.Чокошева,
А.Р.Акунова,
С.Ш.Шайылдаева
«Азур»
23. «Кыргыз тили 4-класс» окуу китеп Б.С.Чокошева,
А.Р.Акунова
«Азур»
24. «Кыргыз тилин 4-класста окутуу» методикалык колдонмо Б.С.Чокошева,
А.Р.Акунова,
С.Ш.Шайылдаева
«Азур»
25. «Адабий окуу 3-класс» окуу китеп Б.А.Абдухамидова
С.К.Рысбаев,
К.Ибраимова
«Азур»
26. «Адабий окуу 3-класс окуу китебине карата методикалык колдонмо» (авторлор:);  «  «Азур»
27. «Адабий окуу 4-класс» окуу китеп Б.А.Абдухамидова
С.К.Рысбаев,
К.Ибраимова
«Азур»
28. «Адабий окуу 4-класс окуу китебине карата методикалык колдонмо» «Азур»
29. Учебник «Родиноведение 3 класс» Е.П.Шаповалова,
Е.А.Бухова,
О.В.Солошенко
«Азур»
30. «Методическое пособие к учебнику Родиноведение 3 класс» «Азур»
31. Учебник «Родиноведение, 4 класс» «Азур»
32. «Методическое пособие к учебнику Родиноведение 4 класс» «Азур»
33. «Изобразительное искусство» учебник для 2 класса Д.Акматов,
А.Багдасарян,
Ж.Шакиров);
«Азур»
34. «Художественно-изобразительное творчество» учебник для 3 класса Д.Акматов,
А.Багдасарян,
Ж.Мамбеталиев
«Азур»
35. «Художественно-изобразительное искусство» учебник для 4 класса» Д.Акматов,
А.Багдасарян,
Л.Марченко,
К.Рыскелдиев
«Азур»
36. «Көркөм өнөр» 2-класс, мугалимдери үчүн методикалык колдонмо» Д.Акматов,
А.Багдасарян,
Д.Шакиров);
«Азур»
37. «Көркөм өнөр» 3-класс, мугалимдери үчүн методикалык колдонмо Д.Акматов,
А.Багдасарян,
Ж.Мамбеталиев
«Азур»
38. «Көркөм өнөр» 4-класс, Мурастар жана келечектеги дизайн, мугалимдер үчүн методикалык колдонмо Д.Акматов,
А.Багдасарян,
К.Рыскелдиев
«Азур»
39. «Музыка: Орто мектептердин 2-классы үчүн окуу китеби» Ж.С.Дүйшөналиев
М.К.Касей
«Азур»
40. «Музыка 2-класс Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо-хрестоматия» Ж.С.Дүйшөналиев «Азур»
41. «Музыка: Орто мектептердин 3-классы үчүн окуу китеби» Ж.С.Дүйшөналиев
М.К.Касей
«Азур»
42. «Окуу методикалык колдонмо жана ноталык хрестоматия 3-класс» «Азур»
43. «Музыка 4-класстар үчүн окуу китеби» «Азур»
44. «Музыка мугалимдери үчүн ноталык хрестоматия 4-калсс» Ж.Дуйшеналиев,
Ю.Юзбашян,
М.Касей
«Азур»
45. «Русский язык» 3 класс, учебник для школ с русским языком обучения О.В.Даувальдер,
Л.А.Никишкова
«Азур»
46. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 3 класс Л.А.Никишкова,
О.В.Даувальдер
«Азур»
47. «Русский язык» 4 класс, учебник Л.А.Калюжная,
В.Н.Качигулова
«Азур»
48. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 4 класс В.Н.Качигулова,
Л.А.Калюжная
«Азур»
49. «Золотое слово. Книга для чтения» 3 класс И.В.Власова,
Е.Е.Озмитель
«Азур»
50. Методическое пособие к учебнику «Золотое слово» 3 класс «Азур»
51. «Золотое слово. Книга для чтения» 4 класс «Азур»
52. Методическое пособие к учебнику «Золотое слово» 4 класс «Азур»
53. «Кыргыз тили, 2-класс» окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби Ч.Дж.Кенчиева,
З.С.Сарылбекова
«Азур»
54. «Кыргыз тили, 2-класс» окуу китебине карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо З.С. З.С.Сарылбекова,
Ч.Дж.Кенчиева
«Азур»
55. «Кыргыз тили, 3-класс» окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби) Р.К.Буйлякеева,
З.К.Момункулова,
А.Р.Алыпсатарова
«Азур»
56. «Кыргыз тили 3-класс» оку китебине карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо «Азур»
57. «Кыргыз тили 4-класс» окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби «Азур»
58. «Русский язык» 2 класс для школ с кыргызским языком обучения Г.С.Чепекова «Азур»
59. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 2 класс для школ с кыргызским языком обучения «Азур»
60. «Русский язык» 3 класс для школ с кыргызским языком обучения В.А.Булатова,
А.Ш.Шеримбекова
«Азур»
61. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 3 класс для школ с кыргызским языком обучения «Азур»
62. «Русский язык» 4 класс для школ с кыргызским языком обучения Н.П.Задорожная,
Г.К.Таирова,
Ч.М.Мусаева
«Азур»
63. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 4 класс для школ с кыргызским языком обучения «Азур»
64. «Математика 3 класс», учебник М.А.Созаева,
И.П.Никитенко
«Азур»
65. Методическое пособие к учебнику «Математика 3 класс» «Азур»
66. «Математика, 4 класс» М.Ф.Кыдыралиева
И.П.Никитенко,
Ч.А.Аттокурова
«Азур»
67. Методическое пособие к учебнику «Математика 4 класс» М.Ф.Кыдыралиева «Азур»
68. Орто мектептердин 1-классы үчүн «Математика» окуу китеби, 1-бөлүк. И.Бекбоев,
Н.Ибраева,
С.Мкртчян
«Учкун»
69. Орто мектептердин 1-классы үчүн «Математика» окуу китеби, 2-бөлүк «Учкун»
70. «Математика 1-класс» окуу китебине карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; «Учкун»
71. «Математика 1-класс» окуу китеби боюнча түзүлгөн №1, №2 жумушчу дептерлер; «Учкун»
72. Учебник «Математика» для 1 класса средней школы, часть I; «Учкун»
73. Учебник «Математика» для 1 класса средней школы, часть II; «Учкун»
74. Учебно-методическое пособие для учителей к учебнику «Математика-1»; «Учкун»
75. Рабочий тетрадь для учащихся к учебнику «Математика, №1, №2. «Учкун»
76. «Көркөм өнөр» окуу китеби боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; Д.А.Акматов,
А.А.Багдасарян
«Учкун»
77. «Көркөм өнөр» окуу китеби боюнча альбом «Учкун»
78. Методическое пособие для учителей «Изобразительно-художественное творчество» «Учкун»
79. Альбом «Изобразительно-художественное творчество» «Учкун»
80. «Музыка. Хрестоматия» деп аталган мугалимдер үчүн методикалык колдонмо Ж.С.Дүйшөналиев «Учкун»
81. «Музыка. Хрестоматия» методическое пособие для учителей; «Учкун»
82. «Музыка» компакт диски; «Учкун»
83. «Алиппе» окуу китеби; Б.М.Кубаталиева,
А.А.Абыканова,
М.М.Асаналиева
«Кутаалам»
84. «Алиппе» окуу китеби боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; «Кутаалам»
85. «Алиппе» боюнча №1, №2 жазуу дептерлер «Кутаалам»
86. «Физкультура». Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо А.М.Мамытов,
Т.Т.Иманалиев,
Е.П.Судоргин
«Кутаалам»
87. «Физкультура». Пособие для учителя для русскоязычных школ «Кутаалам»
Кайра иштөө үчүн кайтарылган кол жазмалар
1. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн «Кыргыз тили, 1-класс» окуу китеби К.Э.Эсеналиева,
Р.К.Буйлякеева,
А.Р.Алыпсатарова
Б.Б.Ставинская,
З.К.Момункулова
«Кутаалам»
2. «Кыргыз тили, 1-класс» окуу китебине карата түзүлгөн мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. «Кутаалам»
3. «Кыргыз тили, 1-класс» окуу китебине карата түзүлгөн жумушчу дептер. «Кутаалам»
4. Учебника «Букварь» для 1 класса Л.В.Ветшанова,
О.С.Бирюшева,
С.В.Аршинова
«Кутаалам»
5. Пособий для учителя к учебнику «Букварь» «Кутаалам»
6. Прописей №1, №2 по учебнику «Букварь» «Кутаалам»
7. Учебник «Русский язык» для 1 класса кыргызскоязычных школ Г.Б.Кульбаева,
А.Б.Кульбаева
«Кутаалам»
8. Пособие для учителя к учебнику «Русский язык» для 1 класса кыргызскоязычных школ «Кутаалам»
9. Рабочая тетрадь по учебнику «Русский язык» для 1 класса кыргызскоязычных школ «Кутаалам»
10. «Мекен таануу», 1-класс үчүн окуу китеби Мамбетова З.Ж.,
Архипова Т.В.
«Кутаалам»
11. «Мекен таануу» окуу китеби боюнча түзүлгөн иш дептери «Кутаалам»
12. «Мекен таануу» окуу китеби боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо «Кутаалам»
13. «Родиноведение», учебник для 1-го класса с русским языком обучения «Кутаалам»
14. Рабочая тетрадь «Родиноведение» для учащихся 1-го класса «Кутаалам»
15. Методическое пособие для учителей к учебнику «Родиноведение» 1 класс «Кутаалам»
 
Main page Contacts Search Contacts Search