mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня70
mod_vvisit_counterНеделя1632
mod_vvisit_counterМесяц11702
mod_vvisit_counterВсего911502

We have: 38 guests, 5 bots online
Ваш IP: 18.212.206.217
 , 
Сегодня: Фев 17, 2019
Журнал "Известия КАО"
 • «КББА КАБАРЛАРЫ» эрежелер жана талаптар

  «КББА КАБАРЛАРЫ» ЖУРНАЛЫНЫН ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРЫН РЕЦЕНЗИЯЛОО ЖАНА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

  Журналдын максаты - кыргызстандын педагогикалык илимдин өкүлдөрү бирдиктүү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине киришине колдоо кызыкчылыгы үчүн билим берүү аймагындагы маалыматтар,пикирлер,изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен эффективдүү алмашууга педагогикалык коомчулуктун ачык маалыматтык чөйрөсүн калыптандырууга көмөктөшүү болуп саналат.

  Милдеттери:

  - педагогикалык коомчулук менен кызыкдар жарандарга окутуу жана билим берүү саясаты аймактарында актуалдуу иштелмелерди чыгарып көрсөтүү:

  - билим берүү саясатына, аны ишке ашыруунун механизмдерин изилдөөгө,анын жаңы парадигмасын түшүнүү үчүн инновациялык мамилелерди, замамбап коомдогу баалуулуктарын иштеп чыгууга багытталган педагогикалык илиминдеги фундаменталдык жана эмпирикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын талкуулоо үчүн кесиптик аянтты (площадка) түзүү.

  - Рецензиялоо: «КББАнын кабарлары» журналынын редакциясына келип түшкөн бардык илимий макалалар милдетүү түрдөгү рецензиялоодон өтөт (автор, рецензент жашыруун түрдө).

  1. Макалаларды рецензиялоону журналдын редакциялык коллегиянын мүчөлөрү, ошондой эле билим берүү менен педагогиканын тармагында Кыргызстандын же башка өлкөлөрдөн чакырылган рецензендеттер –жетектөөчү адистер өткөрүшөт. Аны тандоо жөңүндөгү чечимди башкы редактор же башкы редактордун орун басары кабыл алат. Рецензиялоонун мөөнөтүн эки жума түзөт.

  2. Эгер кол жазманын материалын кабыл алуусуна жана интерпретациялоосуна таасир эткен ойлорунун келише албастыгы орун алса, ар бир рецензент пикир берүүдөн баш тартууга укугу бар.

  Кол жазманы карап чыгуунун натыйжасында рецензент анын келечеги жөнүндө сунуштоо (ар бир сунушун негиздеп туруп) берет:

  - рецендент белгилеген кемчиликтерди оңдогондон кийин жарыкка чыгарууга сунушталат;

  - башка адис макаланы кошумча рецензиялоого муктаждык бар;

  - макаланы журналга чыгарууга чыгарууга мүмкүн эмес.

  3. Эгер рецензияда макаланы оңдоо жана толуктап иштеп чыгууга сунуштар болсо,анда журналдын редакциясы авторго макаланын жаңы вариантында аларды эске алуу менен даярдоону же болбосо аргументациялап,(толуктап) жокко чыгарууну сунуш кылып рецензиянын тексттин жиберет. Авторго өзгөртүүлөр керек болгондугу жөнүндө электрондук же телефондон кабар жиберилген учурдан бир айдын ичинде кайра иштеп чыгуусу зарыл. Кайра иштеп чыккан макала рецензиялоого экенчи ирет жиберилет.

  4. Автор кол жазманы кайра иштеп чыгуудан баш тартса,ал,редакцияга оозеки же жазуу түрүндө чыгарбоо жөнүндө кабар бериши зарыл. Эгер автор кайра иштелип чыккан макаланын вариантын, 2 айдын ичинде жибербесе, редакция аны учеттон алып салат.

  5. Эгер авторлор менен рецензенттердин ортосунда кол жазма боюнча чечилбес карама- каршылыктар пайда болсо редколлегиянын кошумча рецензиялоого жиберүүгө укугу бар. Талаштуу жагдайларда редакциялык коллегиянын отурумунда чечимди башкы редактор кабыл алат.

  6. Кол жазмага оң мазмундагы рецензия болгон учурда аны жарыкка чыгарууга жетиштүү негиз болбойт.Жарыкка чыгаруу жөнүндө акыркы чечимди редакциялык коллегия кабыл алат.

  7. Рецензент эскерүүлөр же комментарийлерди жана терс рецензия берүүгө укугу бар, ал жөнүндө авторго кабарландырылат.

  8. Макалага рецензия жазганда рецензент биринчи кезекте каралып жаткан кол жазма журналдын кол жазмасына, тематикасына, илимий публикацияга коюулган талаптарга жооп береби (же бербейби), жаңы натыйжалардын баяндамасы барбы?- деген суроолорго жооп бериши зарыл. Жооптор терс болгон учурда рецензент тийешелүү аргументациялар менен макаланы редакцияга кайтарып жиберет.

  Оң мазмундагы пикир берилгенде кол жазманы жарыкка чыгарууну сунуштап, рецензент макаланын тексттин редакцияга кайтарып берет.

  Рецензиянын оргиналдары редакцияда 2 жылдан кем эмес мөөнөттө сакталат жана анын копиялары редакцияга тийешелүү суроолор түшкөндөн кийин берилет.

  «Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары» журналына чыгарылуучу макалаларга коюлган талаптар

  Макалаларды киргизилген файл менен кагаз же электрондук түрдө жибериш керек. Автор менен байланыш үчүн катыңызда мобилдүү телефонуңуздун номерин жана электрондук почтаңыздын адресин сөзсүз түрдө көргөзүү зарыл. Редакцияга түшкөн макала жөнүндө ырастоо электрондук почта аркылуу жиберилет.

  КРнын илимий макалаларга коюлганталаптарга ылайык анын негизги текстинде төмөнкү зарыл элементтер камтылыш керек:

  - актуалдуу педагогикалык көйгөйлөрдү жалпы түрдө коюу жана анынмаанилүү илимий же практикалык милдеттер менен байланышы;

  - берилген көйгөйдү чечмелөөнүн негиздери камтылган жана аларга автор таянып акыркы изилдөөлөр менен жарыкка чыкканэмгектердин талдоосу;

  - жалпы көйгөйдүн мурда чечмеленбеген бөлүктөрүнө жазылган макала арналгандыгын көрсөтүү;

  - макаланын алдында коюлган максатты жана милдеттерди аныктоо;

  - өткөрүлгөн изилдөөнүналынган илимий жыйынтыктарын толук негиздөө менен баяндоо;

  - жүргүзүлгөн изилдөөдөн тыянактарды чыгаруу менен аталган багыт боюнча келечекте өнүктүрүүнүн перспективаларын көрсөтүү.

  Автордук оригиналга коюлган талаптар:

  • форматы – MS Word
  • гнарнитурасы - Times New Roman
  • шрифттин өлчөмү (кегль) – 14
  • саптардын ортосундагы аралык (интервал) – 1
  • абзацтык ачык жер – 1,27
  • баардык талаалар – 2 см
  • мүмкүн болгон болуп чыгаруулар – курсив, жарымжирный.
  • макаланын аягында адабияттардын тизмесине кирген эмгектерге тексттин ичиндеги шилтемелер квадраттык кашаанын ичинде тизмедеги булактын номерин жана беттердин номерлерин көрсөтүү менен келтирилет.
  • дефис тиреден айырмаланышы тийиш
  • тире менен тырмакчалар макаланын бардык текстинде бирдей сызыктуу болушу керек.
  • абзацтардын ортосунда өтө чоң аралыктар болбош керек.
  • сүрөттөр жарым тондуу эмес даана ак-кара, WMF, EME, СДR, Ai вектордук форматтарда, растрдык сүрөттөлүштөр – TIFF, JPG форматта 300чекит/дюймдан кем эмес ажыратуу менен, реалдуу өлчөмдө болуу керек. Бардык сүрөттөр жана таблицалар текст боюнча жайланышы керек. MS Exel, MSVisio программалардагы диаграммалар-баштапкы файл менен чогуу болууга тийиш.

  Макаланын текстин компоновкалоо:

  • Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен инициалдары, даражасы, наамы, иштеген кызматы, жери шаары, өлкөсү – кыргыз, орус жана англис тилиндеги варианттар, электрондук адркси (шрифттин өлчөмү-14 кегль, жарымжирный, оң жагын түздөө менен).
  • макаланын аталышы – чоң тамгалар менен кыргыз, орус жана англис тилдеги варианттар (шрифттин өлчөмү-14 кегль, жарымжырный, борбор боюнча түздөө).
  • аннотация-кыргыз, орус жана англис (abstract) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кегль, беттин туурасы боюнча түздөө).

  Аннотациянын түзүлүшү:

  • максаты...
  • изилдөөнүн методологиясы жана методикасы…
  • жыйынтыктар…
  • илимий жаңылыгы…
  • практикалык маанилүүлүгү…

  Аннотациянын көлөмү 150-200 сөздөр. Макаланын аталышындагы маалыматтар аннотациянын текстинде кайталанбашы керек.

  Түйүндүү сөздөр: сөздөрдүн саны 5-8-кыргыз, орус жана англис (keywords) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кегль, беттин туурасы боюнча түздөө, 1 интервал).

  Негизги текст адабияттын стилистикалык жана библиографиялык талаптарына дал келиш керек, беттин туурасы боюнча түздөө.

  Адабияттардын тизмеси кыргыз жана орус тилинде 5-10 булактарды камтып аягында кийинки жылдары чыккан 2-3 чет өлкөлүк эмгектер (шрифттин өлчөмү-12кегль, беттин туурасы боюнча түздөө). Тизме алфавиттик иретте түзүлөт, эң аягында интернет-булактар болууга тийиш. Макала мурда башка булакта жарыяланбашы керек, же башка журналдарга жиберилбеши керек.

  Аталган талаптарга канааттандырбаган макалалар кароого кабыл алынбайт. Жарыкка чыгарууга кабыл алынбаган материал боюнча кат жазуу жүргүзүлбөйт. Макалалардын кол жазмалары кайтарылбайт.

  Төлөм акысы:

  Талаптарга жооп берген макалалар журналда төлөмдүү негизде жарыкка чыгарылат.

  КББАнын академиктери жана корреспондент-мүчөлөрү үчүн-акысыз.

  КББАнын кызматкерлери менен аспиранттары үчүн – 1000 сом,

  Кыргызстандын мекемелеринин кызматкерлери жана аспиранттары үчүн – 2000сом,

  алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары үчүн 5000сом.

  Байланыш телефондору: +996312-(62-23-68), +996555(91-21-91).

  «КББАнын кабарлары» журналынын редактору

  Мурзалиева Зина Кочековна

 • «ИЗВЕСТИЯ КАО» правила и требования

  ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ КАО»

  Цель журнала: «ИЗВЕСТИЯ КАО» состоит в содействии формированию открытой информационной среды педагогического сообщества для эффективного обмена информацией, мнениями, результатами исследований в области образования в интересах поддержки вхождения представителей кыргызстанской педагогической науки в единое мировое образовательное пространство.

  Задачи:

  - представление педагогической общественности и заинтересованной публике актуальных разработок в области образования и образовательной политики;

  - создание профессиональной площадки для обсуждения фундаментальных исследований в области педагогики и результатов эмпирических исследований, направленных на изучение образовательной политики, механизмов ее реализации и выработку новых подходов к пониманию новой парадигмы образования, новых целей и ценностей образования в современном обществе.

  Рецензирование:

  Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала «ИЗВЕСТИЯ КАО», проходят обязательное рецензирование (рецензент не знает авторов рукописи, авторы рукописи не знают рецензентов).

  1. Рецензирование статей осуществляется членами редакционной коллегии, а также приглашенными рецензентами - ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки и образования Кыргызстана и других стран. Решение о выборе того или иного рецензента для проведения экспертизы статьи принимает главный редактор, заместитель главного редактора. Срок рецензирования составляетдве недели, но по просьбе рецензента он может быть продлен.

  2. Каждый рецензент имеет право отказаться от рецензии в случае наличия явного конфликта интересов, отражающегося на восприятии и интерпретации материалов рукописи.

  По итогам рассмотрения рукописи рецензент даёт рекомендации о дальнейшей судьбе статьи (каждое решение рецензента обосновывается):

  • статья рекомендуется к публикации в настоящем виде;
  • статья рекомендуется к публикации после исправления отмеченных рецензентом недостатков;
  • статья нуждается в дополнительном рецензировании другим специалистом;
  • статья не может быть опубликована в журнале.

  3. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи,редакция журнала направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их опровергнуть.

  Доработка статьи не должна занимать более 1 месяцев с момента отправки электронного сообщения авторам о необходимости внесения изменений. Доработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.

  4. В случае отказа авторов от доработки материалов, они должны в письменной или устной форме уведомить редакцию о своем отказе отпубликации (данной статьи). Если авторы не возвращают доработанный вариант по истечении 2 месяцев со дня отправки рецензии, редакция снимает её с учета, даже при отсутствии сведений от авторов с отказом от доработки статьи. В подобных ситуациях авторам направляется соответствующее уведомление о снятии рукописи с регистрации в связи с истечением срока отведенного на доработку.

  5. Если у автора и рецензентов возникли неразрешимые противоречия относительно рукописи, редакционная коллегия вправе направить рукопись надополнительное рецензирование. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор на заседании редакционной коллегии.

  6. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации статьи. Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией. В конфликтных ситуациях решение принимает главный редактор.

  7. Посылая положительную рецензию установленной формы для статьи, направляемой в журнал «И3ВЕСТИЯ КАО», рецензент тем самым подтверждает, что, по его мнению, данная статья содержит новые интересные результаты и заслуживает публикации.

  Рецензент имеет право дать замечания или комментарии, отрицательную рецензию и автор будет извещен об этом.

  В рецензии на статью, направленную в журнал «ИЗВЕСТИЯ КАО», рецензенту необходимо, прежде всего, ответить на вопрос: отвечает (или не отвечает) рецензируемая статья тематике журнала,научной публикации, содержит ли она описание новых результатов?

  При отрицательном ответе рецензент возвращает статью с соответствующей аргументацией.

  При утвердительном ответе, необходимо отметить рекомендуется ли рецензируемая статья к публикации без доработки (имея в виду, что техническая правка не входит в понятие доработки осуществляется в рабочем порядке).

  При утвердительном ответе с рекомендацией доработать статью к публикации рецензент возвращает статью в редакцию в бумажном виде с поабзацными пометками, отражающими суть своих претензий.

  Оригиналы рецензий хранятся в редакции издания не менее 2 лет и копии могут быть выданы при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

  Требования к оформлению статей в журнале «Известия КАО».

  Статьи следует предоставить в бумажном вложенным файлом и электронном виде. В сопроводительном письме необходимо обязательно указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты для связи с автором. Редакция высылает подтверждение о получении статьи по электронной почте.

  В соответствии с требованиями к научным публикациям в КР, основной текст статьи должен содержать следующие необходимые элементы:

  • постановка актуальных педагогических проблем в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;
  • анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной проблемы, на которые опирается автор;
  • выделение ранее нерешенных частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
  • формулировка цел и задач , поставленных перед статьей;
  • изложение основного материала проведенного исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
  • выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития по данному направлению.

  Требования к авторскому оригиналу:

  • Формат – МS Word.
  • Гарнитура – Тimes New Romen.
  • Размер шрифта (кегль) - 14.
  • Межстрочный интервал -1.
  • Абзацный отступ - 1,27.
  • Поля - все по 2 см.
  • Допустимые выделения - курсив, полужирный.
  • Внутри текстовые ссылки на включенные в список литературы работы, приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и номера страницы источника цитаты.
  • Дефис должен отличаться от тире.
  • Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
  • Не допускаются пробелы между абзацами.
  • Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EME, CDR, AI, растровые изображения - в формате ТIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. Все рисунки и таблицы распологаются по тексту. Диаграммы из программ МSExcel, MSVisio вместе с исходным файлом.

  Компоновка текста:

  В начале статьи фамилия инициалы авторов, степень, звание, должность, место работы, город, страна (кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный варианты), электронный адрес (размер шрифта - 14 кегль, полужирный, выравнивание - по правому краю).

  Название статьи-заглавными буквами кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный варианты (размер шрифта - 14 кегль, полужирный, выравнивание - по центру).

  Аннотация: (кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный (Аbstract) варианты) (размер шрифта - 12 кегль, выравнивание - по ширине страницы).

  Структура аннотации:

  • Цель...
  • Методология и методики исследования...
  • Результаты...
  • Научная новизна...
  • Практическая значимость...

  Объем аннотации 150-200 слов. Сведения, содержащиеся в заглавии статъи, не должны повторяться в тексте аннотации.

  Ключевые слова: 5-8 количество слов - кыргызскоязычный, русскоязычный и англоязычный (Key words) варианты (размер шрифта - 12 кегль, выравнивание – по ширине страницы, через 1 интервал).

  Основной текст должен соответствовать стилистическим и библиографическим требованием литературы, выравнивание – по ширине страницы.

  Список литературы: на кыргызском и русском языке – 10 - 15 источников из них хотя бы 4-5 на иностранные издания последних лет, которые приводятся в конце текста статьи (размер шрифта – 12 кегль, выравнивание –по ширине страницы).

  Список составляется в алфавитном порядке, сначала источники на русском языке, потом – на иностранных языках в конце-интернет источники.

  Статья не должна быть ранее опубликованной или представленной к публикации в других журналах.

  Материалы, не удовлетворяющие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются. По материалом, не принятым к опубликованию, переписка не ведется. Рукописи статей не возвращаются.

  Размер оплаты:

  Статьи удовлетворяющие требованиям публикуются в журнале на платной основе.

  Для академиков и член-корреспондентов, КАО-бесплатно,

  Для сотрудников и аспирантов КАО -1000сом

  Для сотрудников и аспирантов других учреждений Кыргызстана 2000сом

  Для граждан дального и ближнего зарубежья -5000сом

  Контактные тел: +996312-(62-23-68), +996555(91-21-91).

  Редактор журнала «Известия КАО»

  Мурзалиева Зина Кочековна

 • Известия КАО, №1, 2008

  ИЗВЕСТИЯ КАО, №1, 2008

  А. М. Мамытов
  О МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
  С.Иптаров
  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  И. Б. Бекбоев, М. С. Субанова, В. В. Савочкина, К. К. Жунушалиева
  СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ, (ОБОБЩЕННОЙ) МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА 12-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
  Абдиев А.
  ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  Н. О. Гордеева
  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
  В. Савочкина, Б. Калиева, М. Субанова
  О ПРОЕКТЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
  Б. Ш. Жакышова
  ХИМИЯ ПРЕДМЕТИН ПРОФИЛДЕШТИРИП ОКУТУУДАГЫ ЭЛЕКТИВДИК КУРСТАРДЫН МААНИСИ ЖАНА ОРДУ
  Л. В. Усенко
  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

  АЗЫРКЫ УЧУР ЖАНА ТААЛИМ-ТАРБИЯ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

  И. Б. Бекбоев
  ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ В СОЗДАНИИ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  С. О. Байгазиев
  АЗЫРКЫ ШАРТТАРДАГЫ ТААЛИМ-ТАРБИЯНЫН МАКСАТЫ ЖАНА МАЗМУНУ ЖӨНҮНДӨ
  С. К. Рысбаев
  МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНА ЭТНОГРАФИЯЛЫК БИЛИМ BEPYYHY УЮШТУРУУ

  ГУМАНИТАРДЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ ОКУТУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

  A. Б. Элебесова
  ИНДИВИД, ИНСАН, АДАМ ЖАНА АЛАРДЫН 93 АРА КАТЫШЫ
  B. И. Мусаева
  КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА БАЙЛАНЫШТУУ КЕПКЕ YЙPӨTYYHYH ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
  Д. А. Акматов, Г. С. Калчаева
  КӨРКӨМ ӨНӨР ПРЕДМЕТИНИН КӨЙГӨЙЛҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ
  Н. Ниязова
  ОКУУЧУЛАРДЫН МУЗЫКАНЫ УГУУ МАДАНИЯТЫНА КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР
  3. Ж. Мамбетпова
  БАШТАЛГЫЧ КЛАССТА МЕКЕН ТААНУУ ПРЕДМЕТИ АРКЫЛУУ ЭКОЛОГИЯНЫ ОКУТУУ ПРОБЛЕМАСЫ
Main page Contacts Search Contacts Search