КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кулактандыруу

(Кыргызча, Русский)

 

Кыргыз билим берүү академиясы төмөнкү бош орундарга конкурс жарыялайт.

 

Илимий китепкана:

 • Илимий китепкананын башчысы -1орун.

 

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Филологиялык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1орун;
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

            

Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Социалдык-гуманитардык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Тарбия, социалдаштыруу жана мектептен сырткаркы кошумча билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясы:

 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

 

Көп тилдүү жана инклюзив билим берүү бөлүмү:

 • Башкы адис – 3 орун;
 • Жетектөөчү адис – 3 орун.

 

 

Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25, Кыргыз билим берүү академиясы, 2-кабат, кабылдама 62-23-57, 62-23-61

 

Тиешелүү баштапкы документтер:

 • КББАнын президентинин атына жазылган арыз;
 • Өздүк баракча;
 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • Сүрөт 4×6 (2 даана), 3×4 (2 даана);
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • Жарыяланган эмгектеринин тизмеси;
 • Документтер, тастыкталган адистик, илимий жана эмгек стажы

(сырттан келген документтер нотариус аркылуу күбөлөндүрүү менен).

 

04.03.2024ж.

Кадрлар менен иштөө, иш кагаздарын жүргүзүү жана документтик камсыздоо бөлүмү

 

*************

Кыргыз билим берүү академиясына илимий кадрларды даярдоо боюнча курстарды өткөрүү максатында төмөндөгү аспиранттарды даярдоо программалары боюнча: «Тарых жана илимдер философиясы» жана «Чет тили»

окутуучулар талап кылынат:

 • жогорудагы программалар боюнча илимий даражалары менен;
 • ЖОЖдордо 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар;
 • МКТ көндүмдөрү өздөштүргөн;
 • кыргыз жана орус, жана ошондой эле “Чет тили” программасы үчүн англис тилдерин билген.

2023-жыл, 18-декабрь.

Кыргыз билим берүү академиясы

Адреси: 720040, Эркиндик бульвары, 25.

Аспирантура бөлүмү, 2-этаж, 11-кабинет.

Тел.: + 0 (312) 62-14-74

 

*************

Кыргыз билим берүү академиясы төмөнкү бош орундарга конкурс жарыялайт.

 

Илимий китепкана:

 • Илимий китепкананын башчысы -1орун.

 

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Филологиялык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1орун;
 • Ага илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

            

Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Социалдык-гуманитардык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Тарбия, социалдаштыруу жана мектептен сырткаркы кошумча билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясы:

 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

 

Көп тилдүү жана инклюзив билим берүү бөлүмү:

 • Башкы адис – 3 орун;
 • Жетектөөчү адис – 3 орун.

 

 

Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25, Кыргыз билим берүү академиясы, 2-кабат, кабылдама 62-23-57, 62-23-61

 

Тиешелүү баштапкы документтер:

 • КББАнын президентинин атына жазылган арыз;
 • Өздүк баракча;
 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • Сүрөт 4×6 (2 даана), 3×4 (2 даана);
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • Жарыяланган эмгектеринин тизмеси;
 • Документтер, тастыкталган адистик, илимий жана эмгек стажы

(сырттан келген документтер нотариус аркылуу күбөлөндүрүү менен).

 

04.12.2023ж.

Кадрлар менен иштөө, иш кагаздарын жүргүзүү жана документтик камсыздоо бөлүмү

 

*************

Кыргыз билим берүү академиясы төмөнкү бош орундарга конкурс жарыялайт.

 

Илимий китепкана:

 • Илимий китепкананын башчысы -1орун;
 • Жетектөөчү китепканачы -1орун.

 

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Башкы илимий кызматкер – 1орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Филологиялык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Ага илимий кызматкер – 2 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Социалдык-гуманитардык билим берүү лабораториясы:

 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун;
 • Илимий кызматкер – 1 орун.

 

Тарбия, социалдаштыруу жана мектептен сырткаркы кошумча билим берүү лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Илимий изилдөө уюштуруу лабораториясы:

 • Лаборатория башчысы – 1 орун;
 • Жетектөөчү илимий кызматкер – 1 орун.

 

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясы:

 • Башкы илимий кызматкер – 1 орун.

 

Көп тилдүү жана инклюзив билим берүү бөлүмү:

 • Башкы адис – 3 орун;
 • Жетектөөчү адис – 3 орун.

 

Бишкек ш., Эркиндик бульвары, 25, Кыргыз билим берүү академиясы, 2-кабат, кабылдама 62-23-57, 62-23-61

 

Тиешелүү баштапкы документтер:

 • КББАнын президентинин атына жазылган арыз;
 • Өздүк баракча;
 • Паспорттун көчүрмөсү;
 • Сүрөт 4×6 (2 даана), 3×4 (2 даана);
 • Эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 • Жарыяланган эмгектеринин тизмеси;
 • Документтер, тастыкталган адистик, илимий жана эмгек стажы

(сырттан келген документтер нотариус аркылуу күбөлөндүрүү менен).

 

05.09.2023ж.

Кадрлар менен иштөө, иш кагаздарын жүргүзүү жана документтик камсыздоо бөлүмү

 

*************

Кыргыз билим берүү  академиясына  илимий кадрларды даярдоо боюнча курстарды өткөрүү максатында төмөндөгү аспиранттарды даярдоо программалары  боюнча: «Педагогикалык чеберчиликтин мектеби» , “Илимий изилдөөнүн методологиясы жана методдору” , «Тарых жана илимдер философиясы», «Мамлекеттик тил», «Чет тили»

окутуучулар талап кылынат:

 • жогорудагы программалар боюнча илимий даражалары менен;
 • ЖОЖдордо 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар;
 • МКТ көндүмдөрү өздөштүргөн;
 • кыргыз жана орус, жана ошондой эле “Чет тили” программасы үчүн англис тилдерин билген.

2022-жыл, 15-декабрь.

Кыргыз билим берүү академиясы

Адреси: 720040, Эркиндик бульвары, 25.

Аспирантура бөлүмү, 2-этаж, 11-кабинет.

Тел.: + 0 (312) 62-14-74

*************

            Кыргыз билим берүү академиясына төмөнкү кызматтар боюнча кызматкерлер  талап кылынат:

 • Илимий китепкананын башчысы.

 

Минималдуу талаптар:

 1. Жогорку кесиптик билими (китепкана, педагогикалык).
 2. Компьютер менен иштей билүү, МКТ боюнча көндүмдөрдүн болушу.
 3. Китепканачы болуп 3 жылдан кем эмес иш стажы.
 4. Китепкана тармагы боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарын аяктагандыгы тууралуу күбөлүк .
 5. Электрондук китепкана түзүү жана китепканаларды программалык камсыздоо боюнча заманбап программаларды билүү.

 

 

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial