КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кулактандыруу

(Кыргызча, Русский)

Кыргыз билим берүү  академиясына  илимий кадрларды даярдоо боюнча курстарды өткөрүү максатында төмөндөгү аспиранттарды даярдоо программалары  боюнча: «Педагогикалык чеберчиликтин мектеби» , “Илимий изилдөөнүн методологиясы жана методдору” , «Тарых жана илимдер философиясы», «Мамлекеттик тил», «Чет тили»

окутуучулар талап кылынат:

 • жогорудагы программалар боюнча илимий даражалары менен;
 • ЖОЖдордо 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар;
 • МКТ көндүмдөрү өздөштүргөн;
 • кыргыз жана орус, жана ошондой эле “Чет тили” программасы үчүн англис тилдерин билген.

2022-жыл, 15-декабрь.

Кыргыз билим берүү академиясы

Адреси: 720040, Эркиндик бульвары, 25.

Аспирантура бөлүмү, 2-этаж, 11-кабинет.

Сайт:  https://kao.kg/

Тел.: + 0 (312) 62-14-74

*************

            Кыргыз билим берүү академиясына төмөнкү кызматтар боюнча кызматкерлер  талап кылынат:

 1. Илимий китепкананын башчысы.
 2. Жетектөөчү адис.

 

Минималдуу талаптар:

 1. Жогорку кесиптик билими (китепкана, педагогикалык).
 2. Компьютер менен иштей билүү, МКТ боюнча көндүмдөрдүн болушу.
 3. Китепканачы болуп 3 жылдан кем эмес иш стажы.
 4. Китепкана тармагы боюнча квалификациясын жогорулатуу курстарын аяктагандыгы тууралуу күбөлүк .
 5. Электрондук китепкана түзүү жана китепканаларды программалык камсыздоо боюнча заманбап программаларды билүү.

 *************

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial