КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Дене тарбия предмети боюнча окутуунун бардык баскычтары үчүн КББАнын Технология, искусство жана дене маданияты лабораториясында талкууланып, сунуш кылынган программалардын долбоорлору

1) Билим берүү уюмдарында дене тарбия сабактарынын жаңыланган программалары

1. Программа подготовки детей к школе «Наристе» (480 часов)

2. Учебная программа для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций КР

3. Учебная программа для учащихся 5-9 классов общеобразовательных организаций КР

4. Учебная программа для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций КР

5. Программа для начального профессионального образования КР  

6. Программа для студентов среднего профессионального образования КР  

7. Программа для студентов высшего профессионального образования КР  

2) Спорттун классикалык жана улуттук түрлөрү боюнча балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорттук адистештирилген мектептеринин типтүү программаларынын долбоорлору

2.1.) Кошумча билим берүү уюмдарына

8. “Тогуз коргоол” улуттук интеллектуалдык ийрими боюнча кошумча билим берүү уюмдары үчүн

9. “Жаа атуу” улуттук оюну ийрими боюнча кошумча билим берүү уюмдары үчүн

2.2.) Атайын билим берүү уюмдарына

10. Рабочая программа для дополнительной организации физкультурно-спортивной направленности “Футбол”

11. Рабочая программа физкультурно-спортивной направленности “Волейбол”

12. Программа по “Шахматы и шашки” для учащихся физкультурно-спортивной организации КР 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial