КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Илимий изилдөө иштер

КББАнын илимий кызматкерлеринин илимий изилдөө иштеринин темалары
Темы НИР научных сотрудников КАО
———————————————————————————————

Кыргыз тили жана адабиятынан жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын системасы жана окуучунун жазуу ишмердиги

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial