КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Филологиялык билим берүү лабораториясы / Лаборатория филологического образования

  • Лаборатория башчысы / Заведующий лабораторией – Батыркулова А.Б.
  • Башкы илимий кызматкер / Главный научный сотрудник – Рысбаев С.К.
  • Ага илимий кызматкер / Старший научный сотрудник – Суеркулова А.К.
  • Илимий кызматкер / Научный сотрудник – Сыдыкова М.Н.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial