КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кадрлар менен иштөө, иш кагаздардын жүргүзүү жана документтик камсыздоо бөлүмү / Отдел кадровой работы, делопроизводства и документационного обеспечения

  • Бөлүмдүн башчысы / Заведующий отделом – Бекмаматова Ж.Б.
  • Башкы адис / Главный специалист – Бектеналиев С.А.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial