КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Көп тилдүү жана инклюзив билим берүү бөлүмү / Отдел многоязычного и инклюзивного образования

  • Бөлүмдүн башчысы / Заведующий отделом – Орусбаева Д.Н.
  • Жетектөөчү адис / Ведущий специалист – Досманбетова Г.Ж.
  • Жетектөөчү адис / Ведущий специалист – Темирбекова Р.
  • Жетектөөчү адис / Ведущий специалист – Шатманова М.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial