КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

Началась разработка тестовых заданий для подготовки учащихся к PISA

18.03.2021 года проведен семинар-тренинг по подготовке учащихся Кыргызстана к участию в международном исследовании PISA-2025. Целью тренинга было обучение учителей школ города (УВК 69, ШГ 24, НШ «Сейтек», «Креатив-Таалим» и др.) разработке тестовых заданий по PISA. Созданы рабочие группы по разработке тестов в трех направлениях: 1) по математической грамотности 2) по естественнонаучной грамотности 3) по читательской… (читать далее)

Материалы центральноазиатского исследования (продолжение)

Ош показал худшие результаты после замера доступности качественного образования   Второй по численности город Кыргызстана оказался на последнем месте в рейтинге по индексу неравенства доступа к качественному среднему образованию. Ош, в частности, продемонстрировал самые низкие в стране показатели по критерию, оценивающему условия обучения. Самая благополучная ситуация с точки зрения доступа к качественному образованию сложилась в… (читать далее)

Борбор Азиядагы изилдөөлөрдүн материалдары (уландысы)

Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү боюнча ченөө жүргүзүлгөндөн кийин Ош эң төмөнкү натыйжаны көрсөттү   Кыргызстандагы калкынын саны боюнча экинчи орундагы шаар сапаттуу орто билим алуу мүмкүнчүлүктөрүндөгү теңсиздик индекси боюнча рейтингде эң акыркы орунга ээ болду. Ош, тактап айтканда, окутуу шарттарын баалаган критерий боюнча өлкөдөгү эң төмөнкү көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Сапаттуу билим алуунун жеткиликтүүлүгүнө байланыштуу эң жагымдуу кырдаал… (читать далее)

Презентация исследований за 2020 год по программе исследовательских грантов.

23 марта  2021 года в г. Бишкеке,  в пресс-центре  Фонда  “Cорос-Кыргызстан”  состоялось презентация исследований за 2020 год по программе исследовательских грантов. Выступила Джамиля Эрнестовна Дунганова, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психокоррекции КГУ им. И. Арабаева, магистр образования. На тему: “Проблема совершенствования подготовки педагогических кадров в реализации инклюзивного образования”. Исследователь поделилась результатами работы и ответила … (читать далее)

Химия мугалимдерине семинар

Кыргыз билим берүү академиясынын «Табигый-математикалык билим берүүнү модернизациялоо» лабораториясынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты Рыспаева Бактыгул Ыссык-Ата районунун «Химия» предметинин мугалимдерине семинар өттү. Семинардын негизги максаты, мугалимдерди химияны окутуунун жаӊы технологиялары менен тааныштыруу. Рыспаева Б.С. белгилегендей: «Семинардын учурунда россиянын белгилүү химик окумуштуулары Кузнецова Л.М., Москва В.В. менен биргеликте даярдалган «Химия» 10-класстардын окуучуларына арналган окуу китебинин мазмуну,… (читать далее)

Материалы центральноазиатского исследования (продолжение)

В Кыргызстане пандемия усугубила проблему выпадения детей из учебного процесса — эксперты   Специалисты в области образования указывают на сложности в процессе анализа посещаемости школ детьми. Из учебного процесса регулярно выпадают ученики, занятые на сезонных работах или базарах. Кроме этого, девочки выбывают из школы в связи с брачными отношениями, а мальчики — из-за необходимости помогать… (читать далее)

Борбор Азиядагы изилдөөлөрдүн материалдары (уландысы)

Кыргызстанда пандемия балдардын окуу процессинен калып калуу маселесин ого бетер курчутту — эксперттер   Билим берүү жаатындагы адистер балдардын мектепке барууларын анализдөө процессинде кыйынчылыктар болуп жатканын белгилешүүдө. Сезондук жумуштарга тартылган же базарда иштеген балдар окуу процессинен маал-маалы менен калып калууда. Мындан тышкары, никеге турганына байланыштуу кыздар окубай калып жатса, балдар материалдык жактан оор абалдагы үй-бүлөсүнө… (читать далее)

КББАнын кызматкери мугалимдердин өтүнүчтөрүн ишке ашырды

2021-жылдын 18-февралында Аламедин районуна караштуу Генерал С.Самсалиев атындагы Жогорку Аларча жалпы билим берүүчү орто мектебинде “Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр” деген темада “ИКТ жана арт компетенциялар” лабораториясынын а.и.к. Жумабек Сапаралиевич Дуйшеналиев офлайн форматында лекция окуду. Бул иш-чаралар мектептин директору Мамышева Токтобүбү Абдылдаеванын КББАнын президентине жолдогон өтүнүч катынын негизинде жүргүзүлдү. Лекциянын аягында КББАнын вице-президенти п.и.д., профессор Улан… (читать далее)

Круглый стол по подготовке к PISA-2025

Кыргызской академией образования и Международным университетом «Ала-Тоо» 12 февраля 2021 года на базе Международного университета «Ала-Тоо» проведен круглый стол по подготовке учащихся Кыргызстана к участию в международном исследовании PISA-2025. Целью круглого стола было обсуждение Дорожной карты по подготовке учащихся КР к участию в «PISA-2025». На мероприятии участвовали сотрудники УШВО МОН КР, КАО, РИПКППР, НЦОКО, директора… (читать далее)

Подрастающему поколению достойное воспитание

11 фераля 2021 года на круглом столе на тему: “Подрастающему поколению достойное воспитание” Министерством образования и науки Кыргызской Республики презентаван проект “Концепция воспитания школьников и молодежи Кыргызской Республики на 2021-2030 годы” и План мероприятий министерства образования и науки по ее реализации.  В работе круглого стола приняли участие министр образования и науки, ответственные работники министерства образования… (читать далее)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial