КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

Материалы центральноазиатского исследования (продолжение)

В Кыргызстане пандемия усугубила проблему выпадения детей из учебного процесса — эксперты   Специалисты в области образования указывают на сложности в процессе анализа посещаемости школ детьми. Из учебного процесса регулярно выпадают ученики, занятые на сезонных работах или базарах. Кроме этого, девочки выбывают из школы в связи с брачными отношениями, а мальчики — из-за необходимости помогать… (читать далее)

Борбор Азиядагы изилдөөлөрдүн материалдары (уландысы)

Кыргызстанда пандемия балдардын окуу процессинен калып калуу маселесин ого бетер курчутту — эксперттер   Билим берүү жаатындагы адистер балдардын мектепке барууларын анализдөө процессинде кыйынчылыктар болуп жатканын белгилешүүдө. Сезондук жумуштарга тартылган же базарда иштеген балдар окуу процессинен маал-маалы менен калып калууда. Мындан тышкары, никеге турганына байланыштуу кыздар окубай калып жатса, балдар материалдык жактан оор абалдагы үй-бүлөсүнө… (читать далее)

КББАнын кызматкери мугалимдердин өтүнүчтөрүн ишке ашырды

2021-жылдын 18-февралында Аламедин районуна караштуу Генерал С.Самсалиев атындагы Жогорку Аларча жалпы билим берүүчү орто мектебинде “Негизги жана предметтик компетенттүүлүктөр” деген темада “ИКТ жана арт компетенциялар” лабораториясынын а.и.к. Жумабек Сапаралиевич Дуйшеналиев офлайн форматында лекция окуду. Бул иш-чаралар мектептин директору Мамышева Токтобүбү Абдылдаеванын КББАнын президентине жолдогон өтүнүч катынын негизинде жүргүзүлдү. Лекциянын аягында КББАнын вице-президенти п.и.д., профессор Улан… (читать далее)

Круглый стол по подготовке к PISA-2025

Кыргызской академией образования и Международным университетом «Ала-Тоо» 12 февраля 2021 года на базе Международного университета «Ала-Тоо» проведен круглый стол по подготовке учащихся Кыргызстана к участию в международном исследовании PISA-2025. Целью круглого стола было обсуждение Дорожной карты по подготовке учащихся КР к участию в «PISA-2025». На мероприятии участвовали сотрудники УШВО МОН КР, КАО, РИПКППР, НЦОКО, директора… (читать далее)

Подрастающему поколению достойное воспитание

11 фераля 2021 года на круглом столе на тему: “Подрастающему поколению достойное воспитание” Министерством образования и науки Кыргызской Республики презентаван проект “Концепция воспитания школьников и молодежи Кыргызской Республики на 2021-2030 годы” и План мероприятий министерства образования и науки по ее реализации.  В работе круглого стола приняли участие министр образования и науки, ответственные работники министерства образования… (читать далее)

«Инклюзивность и образование: все – это действительно все»

Запуск регионального доклада (Центральная и Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия)  ВДМО 2021г. Всемирный доклад по мониторингу образования(ВДМО), Европейское агенство по особым потребностям и инклюзивному образованию и сеть Центров образовательной политики. Модератор конференции Nedim Krejisnik, докладчики  Manos Antoninis (GEM Report), Аmanda Watkins(EASNIE), Verity Donnelly (EASNIE), lana Jurko (NEPC). Приняла участие  онлайн- вебинаре  научный сотрудник Абакирова… (читать далее)

Телефон доверия / Ишеним телефону

Кыргызская Академия Образования в целях предоставления населению достоверной и своевременной информации в сфере образования сообщает телефон доверия: 0312 66-05-36 Билим берүү тармагы боюнча маалымат алуу жана суроо-талаптар үчүн Кыргыз билим берүү академиясында ишеним телефону иштейт. 031266-05-36

Куттуктоо

Кыргыз билим берүү академиясынын жалпы жамааты педагогика илимдеринин доктору, профессор Дюшеева Назира Кубанычбековнаны академиянын жетекчилигине дайындалышы менен куттуктайт.

Борбор Азиядагы изилдөөлөрдүн материалдары (уландысы)

Сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү бардыгында бирдей болбогондуктан Борбор Азияда балдар “жакырчылык тузагына” түшүп калып жатышат – иликтөө   Казакстанда интеллектуалдык атайын мектептерде бир окуучуга кеткен чыгым катардагы мектептердеги мындай чыгымдардан 6 эсе көп. Кыргызстандык мектеп окуучулар PISA көрсөткүчү боюнча ага катышкан өлкөлөрдүн ичинен сабаттуулук боюнча эки жолу эң акыркы орун алышкан. Тажикстанда кенже класстарды аяктагандан… (читать далее)

Материалы центральноазиатского исследования (продолжение)

Дети попадают в «ловушку нищеты» из-за неравного доступа к качественному образованию в Центральной Азии — исследование   В Казахстане затраты на одного учащегося в интеллектуальных спецшколах в 6 раз превышают аналогичные затраты в обычных школах. Школьники Кыргызстана дважды занимали последние места по показателям грамотности среди участвующих стран в PISA. В Таджикистане после окончания начальной школы… (читать далее)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial