mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня49
mod_vvisit_counterНеделя1632
mod_vvisit_counterМесяц11681
mod_vvisit_counterВсего911481

We have: 20 guests, 6 bots online
Ваш IP: 18.212.206.217
 , 
Сегодня: Фев 17, 2019
“САЛТТЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТ ЖАНА БАЛДАР ДҮЙНӨСҮ” PDF Печать E-mail
18.11.2016 08:21

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун 25 жылдыгына жана
анын авторлорунун бири , көрүнүктүү этнопедагог-изилдөөчү Сабыр
Иптаровдун 60 жылдыгына арналган

VIII РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК СИМПОЗИУМ

УЮШТУРУУЧУЛАР:
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
Кыргыз билим берүү академиясы
“Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду
“Кыргызстан педагогдору” коому

КҮНҮ: 2017-жыл, 7-8-апрель

ДАРЕГИ: Бишкек ш., 720003, Байтик-Баатыр кочосу 34/1 (“City otel” мейманканасы)

СИМПОЗИУМДА КАРАЛЧУ МАСЕЛЕЛЕР:

 1. Салттык педагогикалык маданиятты изилдөөнүн теориялык- методологиялык маселелери.
 2. Кыргыз элинин тарыхы — анын руханий турмушунун көп кылымдык тажрыйбасын чагылдырган элдик акыл-ойдун уюткулуу кенчи;
 3. Балдар дүйнөсү этномаданий реалдуулук катары: тарыхы, азыркысы жана келечеги.
 4. Балалыктын этномаданий бейнеси азыркы адабиятта жана исскусстводо.
 5. Кыргыз эл оозеки чыгармаларын, эл ырчыларынын, элдик музыканттардын, элдик кол өнөрчүлөрдүн мурастарын салттык педагогикалык маданияттын казынасы катары изилдөө маселелери.
 6. Кыргызстанды мекендеген калктардын салттык педагогикалык маданияты – улуттар аралык диалогдун, гуманизмге жана толеранттуулукка тарбиялоонун негизи катары.
 7. Тарыхка, улуттук жана мамлекеттик символдорго аздектүү мамиле жасоонун негизинде жаш муундарда жалпы кыргызстандык маданий нарктуулук сезимдерин калыптандыруу
 8. Үй-бүлөлүк жана мектепке чейинки таалим-тарбиянын өрнөктүү тажрыйбасын этнопедагогикалык багытта өркүндөтүү көйгөйлөрү.
 9. Кыргызстан элинин адептик дөөлөттөрүн, тарыхын жана маданиятын окуп-үйрөнүү боюнча заманбап окуу программаларын, окуу куралдарын иштеп чыгуу маселелери.
 10. Жаш муундардын граждандык нарк-насилин , эмгекке, үй бүлөлүк турмушка даярдыгын калыптандыруунун этнопедагогикалык проблемалары.
 11. Салттык педагогикалык маданиятты жаңы муундагы мугалимди даярдоодо колдонуу.
 12. Салттык педагогикалык маданият аркылуу эне тилди окутуу
 13. Салттык педагогикалык маданият аркылуу математиканы окутуу
 14. Салттык педагогикалык маданият аркылуу табигый илимдерди окутуу
 15. Салттык педагогикалык маданият аркылуу коомдук илимдерди окутуу

МАКАЛАНЫ ТАРИЗДӨӨГӨ КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР:

Жарыялоо үчүн 5-7 барак көлөмүндөгү, жеке автор тарабынан да, автордук жамаат тарабынан да аткарылган илимий макалалар, баяндамалар, билдирүүлөр кабыл алынат. Текст дыкат текшерилген жана редактирленген болууга тийиш. Жарыялануучу материал үчүн авторлор жоопкерчилик тартышат.

 1. Макалалар Microsoft Word тексттик редакторунда аткарылган болуусу абзел.
 2. Тили – кыргыз, орус, англис тилдеринде.
 3. Барактын өлчөмү – А4, барактын багыт алуусу – «китептик».
 4. Барактын жээктери: бардык тарабынан 2 см.
 5. Шрифти – «Times New Roman», өлчөмү – 14 (аннотация жана түйүндүү сөздөр үчүн – өлчөмү – 12, интервалы бирдик).
 6. Макаланын биринчи абзацы: ортодо – автордун (авторлоштордун) Ф.А.А.
 7. Макаланын экинчи абзацы: ортодо – макаланын толук аталышы (баш тамгалар менен).
 8. Макаланын үчүнчү абзацы: оңдо – уюмдун аталышы жана жайгашкан жери (кыска аталышы, төмөндөгү мисалды караңыз).
 9. Уюмдун аталышынан жана жайгашкан жеринен 1 интервалдан соң аннотация, андан ары түйүндүү сөздөр келет, алардан 1 интервалдан соӊ – макаланын тексти берилет.

Сүрөттөрдүн аталышы жана номери алардын астында, жадыбалдардын аталышы жана номери – үстүндө көрсөтүлөт. Сүрөттөр менен жадыбалдардын аталыштары «Times New Roman» шрифти менен таризделет, өлчөмү – 12. Жадыбалдарда да «Times New Roman» шрифтин колдонуу керек, өлчөмү – 12, сап аралык интервал – бирдик. Адабияттарга шилтемелерди чарчы кашааларда берүү керек. Адабияттардын тизмеси сөзсүз көрсөтүлүүсү кажет. Адабияттардын тизмеси алфавиттик тартипте таризделет.

Макаланы тариздөөнүн үлгүсү:

Даминова И.

Кыргыздар элинин балдарды табиятка жапакеч мамилесин тарбиялоо чөйрөсүндөгү салттуу ырларына анализ.

А. Мырсабеков ат. ОМПИ (Ош. ш.)

Аннотация (6-8 сапка чейин)

Түйүндүү сөздөр (6-8 түшүнүккө чейин)

Макаланын тексти. (7-8 бетке чейин)

Адабияттардын тизмеси

 1. Аскаров Т.А. Кыргыз элинин эстетикалык дүйнөтаанымы // Кыргыз философиясы (X-XXI кк.). Окуу куралы. – Ош: 2006. – 186 б.
 2. Гуревич П.С. Философия культуры. – Москва: Аспект-Пресс, 1995. – 288 с.
 3. Жусупов К. Байыркынын издери. – Бишкек: «Кыргызстан-Сорос» фонду, 2001. – 328 б.
 4. Манас: Баатырдык эпос. Ж. Мамайдын варианты боюнча – Бишкек: Нур-Ас, 2014. – 752 б.
 5. Мукасов Ы.М. Философская мысль в контексте развития кыргызской культуры. – Бишкек: Илим, 2010. – 340 с.

БАЯНДАМАЛАРДЫ КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ:

Баяндамалар кыргыз, орус, англис тилдеринде 2017-жылдын 15-февралына чейин Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript электрондук дарегине кабыл алынат. Кабыл алуу мөөнөтү бүткөн күндөн тартып 15 күндүн ичинде комиссия мүчөлөрү карап жыйынтыктар чыгарылат (1-март күнү). Комиссиянын кароосунан өткөн, симпозиумга катышууга жолдомо алган баяндамалар аныкталган күндөн тартып авторлор 1000 сомдон уюштуруучулук мүчөлүк акы төлөөсү абзел. Төлөмдөр төмөнкү реквизиттер аркылуу кабыл алынат:

БИК: 118001, Демир Кыргыз Интернешнл Банк,

Расчетный счет: 1181000500053851 Код платежа: 711000дын

Илимий симпозиумда окулчу баяндамалар VIII илимий симпозиумдун атайын жыйнагына киргизилип, симпозиум өтчү күнү акысыз таратылат. Мындан сырткары авторлор өз каалоолору менен баяндамаларын “Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” журналына белгиленген акысын төлөп жарыялаганга мүмкүнчүлүгү бар (Журнал РИНЦке катталган. Макалалар 20 упай менен бааланат).

КАТЫШУУЧУНУН КАТТАЛУУ КАРТАСЫ:

Катышуучунун катталуу картасы сөзсүз толтурулушу жана электрондук түрдө макала, уюштуруучулук мүчөлүк акыны төлөө жөнүндө квитанциянын көчүрмөсү менен чогуу жогоруда көрсөтүлгөн электрондук дарекке жөнөтүлүшү керек.

Катышуучунун катталуу картасы
Автордун (авторлоштордун) Ф.А.А. (толугу менен)
Макаланын аталышы
Секциянын номери жана аталышы
Уюлдук телефону
Үй телефону (шаардын коду менен)
Е-mаil-дареги
Иштеген жери
Кызматы
Окумуштуулук даражасы, наамы

УЮШТУРУУ КОМИТЕТИНИН ДАРЕКТЕРИ

Суроолор боюнча төмөнкү электрондук даректерге кат аркылуу же телефон номурларына чалып кайрылсаңыз болот: Уюштуруу тобунун катчылары Гүлмира Тагаева, Назира Кайдиева (0705556218), Айгерим Акушева (0700548730), Акмарал Эминжан кызы (0776 955025)

Иш тел.: 0312 62-23-53, 0312 592592

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
Main page Contacts Search Contacts Search