mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня44
mod_vvisit_counterНеделя1632
mod_vvisit_counterМесяц11676
mod_vvisit_counterВсего911476

We have: 16 guests, 6 bots online
Ваш IP: 18.212.206.217
 , 
Сегодня: Фев 17, 2019
«КББА КАБАРЛАРЫ» эрежелер жана талаптар

«КББА КАБАРЛАРЫ» ЖУРНАЛЫНЫН ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРЫН РЕЦЕНЗИЯЛОО ЖАНА ЖАРЫККА ЧЫГАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

Журналдын максаты - кыргызстандын педагогикалык илимдин өкүлдөрү бирдиктүү дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине киришине колдоо кызыкчылыгы үчүн билим берүү аймагындагы маалыматтар,пикирлер,изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен эффективдүү алмашууга педагогикалык коомчулуктун ачык маалыматтык чөйрөсүн калыптандырууга көмөктөшүү болуп саналат.

Милдеттери:

- педагогикалык коомчулук менен кызыкдар жарандарга окутуу жана билим берүү саясаты аймактарында актуалдуу иштелмелерди чыгарып көрсөтүү:

- билим берүү саясатына, аны ишке ашыруунун механизмдерин изилдөөгө,анын жаңы парадигмасын түшүнүү үчүн инновациялык мамилелерди, замамбап коомдогу баалуулуктарын иштеп чыгууга багытталган педагогикалык илиминдеги фундаменталдык жана эмпирикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын талкуулоо үчүн кесиптик аянтты (площадка) түзүү.

- Рецензиялоо: «КББАнын кабарлары» журналынын редакциясына келип түшкөн бардык илимий макалалар милдетүү түрдөгү рецензиялоодон өтөт (автор, рецензент жашыруун түрдө).

1. Макалаларды рецензиялоону журналдын редакциялык коллегиянын мүчөлөрү, ошондой эле билим берүү менен педагогиканын тармагында Кыргызстандын же башка өлкөлөрдөн чакырылган рецензендеттер –жетектөөчү адистер өткөрүшөт. Аны тандоо жөңүндөгү чечимди башкы редактор же башкы редактордун орун басары кабыл алат. Рецензиялоонун мөөнөтүн эки жума түзөт.

2. Эгер кол жазманын материалын кабыл алуусуна жана интерпретациялоосуна таасир эткен ойлорунун келише албастыгы орун алса, ар бир рецензент пикир берүүдөн баш тартууга укугу бар.

Кол жазманы карап чыгуунун натыйжасында рецензент анын келечеги жөнүндө сунуштоо (ар бир сунушун негиздеп туруп) берет:

- рецендент белгилеген кемчиликтерди оңдогондон кийин жарыкка чыгарууга сунушталат;

- башка адис макаланы кошумча рецензиялоого муктаждык бар;

- макаланы журналга чыгарууга чыгарууга мүмкүн эмес.

3. Эгер рецензияда макаланы оңдоо жана толуктап иштеп чыгууга сунуштар болсо,анда журналдын редакциясы авторго макаланын жаңы вариантында аларды эске алуу менен даярдоону же болбосо аргументациялап,(толуктап) жокко чыгарууну сунуш кылып рецензиянын тексттин жиберет. Авторго өзгөртүүлөр керек болгондугу жөнүндө электрондук же телефондон кабар жиберилген учурдан бир айдын ичинде кайра иштеп чыгуусу зарыл. Кайра иштеп чыккан макала рецензиялоого экенчи ирет жиберилет.

4. Автор кол жазманы кайра иштеп чыгуудан баш тартса,ал,редакцияга оозеки же жазуу түрүндө чыгарбоо жөнүндө кабар бериши зарыл. Эгер автор кайра иштелип чыккан макаланын вариантын, 2 айдын ичинде жибербесе, редакция аны учеттон алып салат.

5. Эгер авторлор менен рецензенттердин ортосунда кол жазма боюнча чечилбес карама- каршылыктар пайда болсо редколлегиянын кошумча рецензиялоого жиберүүгө укугу бар. Талаштуу жагдайларда редакциялык коллегиянын отурумунда чечимди башкы редактор кабыл алат.

6. Кол жазмага оң мазмундагы рецензия болгон учурда аны жарыкка чыгарууга жетиштүү негиз болбойт.Жарыкка чыгаруу жөнүндө акыркы чечимди редакциялык коллегия кабыл алат.

7. Рецензент эскерүүлөр же комментарийлерди жана терс рецензия берүүгө укугу бар, ал жөнүндө авторго кабарландырылат.

8. Макалага рецензия жазганда рецензент биринчи кезекте каралып жаткан кол жазма журналдын кол жазмасына, тематикасына, илимий публикацияга коюулган талаптарга жооп береби (же бербейби), жаңы натыйжалардын баяндамасы барбы?- деген суроолорго жооп бериши зарыл. Жооптор терс болгон учурда рецензент тийешелүү аргументациялар менен макаланы редакцияга кайтарып жиберет.

Оң мазмундагы пикир берилгенде кол жазманы жарыкка чыгарууну сунуштап, рецензент макаланын тексттин редакцияга кайтарып берет.

Рецензиянын оргиналдары редакцияда 2 жылдан кем эмес мөөнөттө сакталат жана анын копиялары редакцияга тийешелүү суроолор түшкөндөн кийин берилет.

«Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары» журналына чыгарылуучу макалаларга коюлган талаптар

Макалаларды киргизилген файл менен кагаз же электрондук түрдө жибериш керек. Автор менен байланыш үчүн катыңызда мобилдүү телефонуңуздун номерин жана электрондук почтаңыздын адресин сөзсүз түрдө көргөзүү зарыл. Редакцияга түшкөн макала жөнүндө ырастоо электрондук почта аркылуу жиберилет.

КРнын илимий макалаларга коюлганталаптарга ылайык анын негизги текстинде төмөнкү зарыл элементтер камтылыш керек:

- актуалдуу педагогикалык көйгөйлөрдү жалпы түрдө коюу жана анынмаанилүү илимий же практикалык милдеттер менен байланышы;

- берилген көйгөйдү чечмелөөнүн негиздери камтылган жана аларга автор таянып акыркы изилдөөлөр менен жарыкка чыкканэмгектердин талдоосу;

- жалпы көйгөйдүн мурда чечмеленбеген бөлүктөрүнө жазылган макала арналгандыгын көрсөтүү;

- макаланын алдында коюлган максатты жана милдеттерди аныктоо;

- өткөрүлгөн изилдөөнүналынган илимий жыйынтыктарын толук негиздөө менен баяндоо;

- жүргүзүлгөн изилдөөдөн тыянактарды чыгаруу менен аталган багыт боюнча келечекте өнүктүрүүнүн перспективаларын көрсөтүү.

Автордук оригиналга коюлган талаптар:

 • форматы – MS Word
 • гнарнитурасы - Times New Roman
 • шрифттин өлчөмү (кегль) – 14
 • саптардын ортосундагы аралык (интервал) – 1
 • абзацтык ачык жер – 1,27
 • баардык талаалар – 2 см
 • мүмкүн болгон болуп чыгаруулар – курсив, жарымжирный.
 • макаланын аягында адабияттардын тизмесине кирген эмгектерге тексттин ичиндеги шилтемелер квадраттык кашаанын ичинде тизмедеги булактын номерин жана беттердин номерлерин көрсөтүү менен келтирилет.
 • дефис тиреден айырмаланышы тийиш
 • тире менен тырмакчалар макаланын бардык текстинде бирдей сызыктуу болушу керек.
 • абзацтардын ортосунда өтө чоң аралыктар болбош керек.
 • сүрөттөр жарым тондуу эмес даана ак-кара, WMF, EME, СДR, Ai вектордук форматтарда, растрдык сүрөттөлүштөр – TIFF, JPG форматта 300чекит/дюймдан кем эмес ажыратуу менен, реалдуу өлчөмдө болуу керек. Бардык сүрөттөр жана таблицалар текст боюнча жайланышы керек. MS Exel, MSVisio программалардагы диаграммалар-баштапкы файл менен чогуу болууга тийиш.

Макаланын текстин компоновкалоо:

 • Макаланын башында авторлордун фамилиясы менен инициалдары, даражасы, наамы, иштеген кызматы, жери шаары, өлкөсү – кыргыз, орус жана англис тилиндеги варианттар, электрондук адркси (шрифттин өлчөмү-14 кегль, жарымжирный, оң жагын түздөө менен).
 • макаланын аталышы – чоң тамгалар менен кыргыз, орус жана англис тилдеги варианттар (шрифттин өлчөмү-14 кегль, жарымжырный, борбор боюнча түздөө).
 • аннотация-кыргыз, орус жана англис (abstract) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кегль, беттин туурасы боюнча түздөө).

Аннотациянын түзүлүшү:

 • максаты...
 • изилдөөнүн методологиясы жана методикасы…
 • жыйынтыктар…
 • илимий жаңылыгы…
 • практикалык маанилүүлүгү…

Аннотациянын көлөмү 150-200 сөздөр. Макаланын аталышындагы маалыматтар аннотациянын текстинде кайталанбашы керек.

Түйүндүү сөздөр: сөздөрдүн саны 5-8-кыргыз, орус жана англис (keywords) тилиндеги варианттар (шрифттин өлчөмү-12 кегль, беттин туурасы боюнча түздөө, 1 интервал).

Негизги текст адабияттын стилистикалык жана библиографиялык талаптарына дал келиш керек, беттин туурасы боюнча түздөө.

Адабияттардын тизмеси кыргыз жана орус тилинде 5-10 булактарды камтып аягында кийинки жылдары чыккан 2-3 чет өлкөлүк эмгектер (шрифттин өлчөмү-12кегль, беттин туурасы боюнча түздөө). Тизме алфавиттик иретте түзүлөт, эң аягында интернет-булактар болууга тийиш. Макала мурда башка булакта жарыяланбашы керек, же башка журналдарга жиберилбеши керек.

Аталган талаптарга канааттандырбаган макалалар кароого кабыл алынбайт. Жарыкка чыгарууга кабыл алынбаган материал боюнча кат жазуу жүргүзүлбөйт. Макалалардын кол жазмалары кайтарылбайт.

Төлөм акысы:

Талаптарга жооп берген макалалар журналда төлөмдүү негизде жарыкка чыгарылат.

КББАнын академиктери жана корреспондент-мүчөлөрү үчүн-акысыз.

КББАнын кызматкерлери менен аспиранттары үчүн – 1000 сом,

Кыргызстандын мекемелеринин кызматкерлери жана аспиранттары үчүн – 2000сом,

алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн жарандары үчүн 5000сом.

Байланыш телефондору: +996312-(62-23-68), +996555(91-21-91).

«КББАнын кабарлары» журналынын редактору

Мурзалиева Зина Кочековна

Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 “Мамлекеттик тил күнүнө” карата тегерек стол
2 Модернизация системы высшего профессионального образования кыргызстана: проблемы и перспективы
 
Main page Contacts Search Contacts Search