КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Аспирантура бөлүмү / Отдел аспирантуры

  • Бөлүмдүн башчысы / Заведующий отделом – Асанова А.С.
  • Башкы адис / Главный специалист – Талантбек кызы А.
  • Улук лаборант / Старший лаборант – Талантбекова Н.Т.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial