КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегиялык пландоо жана анализдөө бөлүмү / Отдел стратегического планирования и анализа

  • Бөлүмдүн башчысы / Заведующий отделом – Иманкулова М.Т.
  • Башкы адис / Главный специалист – Мансапова Г.М.
  • Башкы адис / Главный специалист – Эшенова Н.А.
  • Жетектөөчү адис / Ведущий специалист – Калык кызы А.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial