КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Манас, Бакай, Кошой – Ата журтка жеӊиш жана бакыт алып келген жарандык улуу биримдиктин символу

КББАнын урматтуу профессору Советбек Байгазиев тарабынан «Манас, Бакай, Кошой – Ата журтка жеӊиш жана бакыт алып келген жарандык улуу биримдиктин символу» аттуу китепче жарык көрдү. Бул китепчеде «Манас» эпосунун өзөгүн түзгөн Ата Журтка жарандык, атуулдук-патриотук ак кызмат кылуунун, биримдиктин, достуктун жана ынтымактын улуу философиясы жана өчпөс өрнөктөрү тартууланды.

Китепче Кыргыз Республикасынын мектептери, колледждери, Жогорку окуу жайлары, мекеме уюмдары, айыл өкмөттөрү, ата-энелер, жалпы эле калайык – калк үчүн

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial