КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Волонтеры-учителя математики

13 февраля прошла встреча представителей Кыргызской академии образования с волонтерами-учителями математики Японского агентства международного сотрудничества (JICA). На встрече присутствовало руководство КАО и координатор волонтеров Обучи Мидори.

Во время встречи обсуждались вопросы участия кыргызстанских учащихся в международной программе оценки учебных достижений (PISA).

Вице-президент КАО Мамбетакунов У.Э. отмечает, что Япония, в одном из последних исследованиях PISA по математической грамотности заняла 9-е место среди 65 стран, что является очень высоким показателем развития системы образования. Поэтому, Кыргызстану, который также в 2024 году будет участвовать в международном исследовании (PISA) очень полезен опыт страны восходящего Солнца. PISA оценивает способности 15-летних учащихся использовать знания, умения и практические компетенции, приобретенные в школе, для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях. В ходе тестирования в рамках PISA оцениваются три области функциональной грамотности: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность. Исследование проводится циклически (раз в три года).

На встрече волонтеры-учителя провели презентацию организации проектного метода при изучении математики в начальных классах; методики “Дрель”.

В свою очередь, представители академии образования познакомили гостей с методическими руководствами по подготовке к международной программе оценки учебных достижений (PISA).

2020-жылдын 11-февралында Кыргыз Республикасындагы Япон эл аралык кызматташуу агеттигинин координатору Обучи Мидори өз волонтерлору менен келип Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери менен жолугушуу болду.

Учурда Япониядан келген волонтерлор 2019-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргызстандын жалпы орто билим берүүчү мектептеринде иштеп, методикалык жактан жардамдашып жана изилдөө иштерин жүргүзүп жаткандыгы тууралуу координатор айтты.

Жолугушуу өз ишин суролорго жооптон баштады.

Аларды кызыктырган суроолор: окуу программалары, анын түзүүчүлөрү, анын аткарылышын текшерүү, окуу китептеринин түзүлүшү жана аларды кимдер, качан түзүшөт?

Суроолорго Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти У.Э. Мамбетакунов, мониторинг жана баалоо лаборатория башчысы Г.С.Тагаева, Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лаборатория башчысы Ч.А.Аттокуровалар жооп беришти.

Алар Нарын областынын Кочкор районунун К.Кыдыралиев атындагы орто мектепте жана Исакеев айылдагы Исмаилов атындагы мектепте  Жерге-Тал айылындагы Табалдиев мектебинде  башталгыч класстарда сабак берүү менен мектептердин методикалык иштери боюнча тажрыйба бөлүшүп келишүүдө.

Чүй областынын Кегети айылында жана Бишкек шаардык билим берүү департаментинде да бирден волонтер иштеп жатат. Бишкекте иштеп жаткан волонтер жумасына бир жолу математикадан сабак  берет, калган убактысында илимий изилдөө иштерин жүргүзүү менен методикалык жактан өз пикирин, сунуштарын айтты.

Андан ары волонтерлор өздөрүн тааныштырып, өз иштери тууралуу Накано Ёохей, Тояма Кана,  Араи Тацунори презентация жасап айтып беришти.

Өз презентациясында «Дрель» кошумча окуу куралы, PISA, [PBL]  окутуу ыкмасы тууралуу айтып беришти. Айрыкча алар изилдеп, байкаган мүчүлүштүктөр тууралуу сөз кылып, аны жоюу максатында кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгына токтолушту. Окуучуга берилген үй тапшырмасы ата-эне тарабынан текшерилип кол коюлмайын мугалимдин текшербей тургандыгы на басым жасап айтышты.

Табалиев мектебине иштеген волонтер Араи Танцунори өз мектебине проектор белек кылыптыр.

Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметовго Япониянын башталгыч класстарынын окуу китептерин белекке беришти. Японияда башталгыч класстар 1-6-класстар болуп эсептелинери белгилүү болду. 1-5-класстардын окуу китептери 2 бөлүктөн турат. Ал эми 6-класстын окуу китеби бир эле бөлүктөн турат.

Жыйынтыгында Япония да, Сингапур да практикага негиздеп окутушаары, көрсөтмөлүүлүктү, интерактивдүү методдорду колдоноору, окуучулардын ой жүгүртүүсүнө, талдоосуна көбүрөөк көӊүл бөлүнөөрү белгилүү болду. Окуу китептери түстүү, 1-класста 3-4 тапшырмалар берилет, 1-бөлүмүндө 20 га чейинки жана 2-бөлүмүндө 100 ичиндеги сандар окулат. Кошуп, кемитүүнүн натыйжасы 123 кө чейин сандар колдонулат.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial