КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

“Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” журналынын акыркы сандары: 2020 Т1 (50), 2020 Т2 (51) / Выпуски журнала “Известия Кыргызской академии образования”: 2020 Т1 (50), 2020 Т2 (51).

“Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары” журналынын акыркы сандары: 2020 Т1 (50), 2020 Т2 (51) чыкты жана РИНЦтин (eLIBRARY.ru), КИНЦтин (VAK.kg) сайттарынан көрө аласыздар.

“КББА кабарлары” журналы жөнүндө жана ага басып чыгарылуучу макалаларга болгон талаптары боюнча презентация.

 

Опубликованы последние выпуски журнала “Известия Кыргызской академии образования”: 2020 Т1 (50), 2020 Т2 (51), их можно увидеть на сайтах РИНЦ (eLIBRARY.ru), КИНЦ (VAK.kg).

Презентация о требованиях к публикации статей в журнале “Известия КАО”.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial