КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Химияны окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Химия биология аны окутуунун технологиясы факультетинин уюштуруусу менен “Табият таануу, Биология, Химияны окутуунун учурдагы маселелери” деген темада Эл аралык конференция болуп өттү. Конференцияда «Химияны окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору» – аттуу темадагы макаласы боюнча  КББА нын ж.и.к. , п.и.к. Б. С. Рыспаева доклад жасады.

Ал докладында  быйылкы окуу жылындагы окуу процессинде мугалим менен окуучунун, окутуучу менен студенттин социалдык коммуникациялык жандуу баарлашуусу үзгүлтүккө учураган мезгилде мектеп мугалимдеринин, окутуучулардын кажыбас кайраты, алысты көрө билген көрөгөчтүгү, креативдүү ой жүгүрткөн акылы, предметтик компетенттүүлүгү аркылуу гана окуу процесси үзгүлтүккө учурабай кырдаалдан кантип чыккандыгын баяндады. Учурдагы аралыктан окутуу мезгилинде Кыргыз билим берүү академиясынын илимий кызматкерлеринин  мугалимдерге берген методикалык жардамдары боюнча мисал келтирди.

Мектепте химиялык билим берүүнүн көйгөйлөрү жана  аны чечүүнүн жолдору боюнча боюнча өзүнүн иш-тажрыйбасы менен ой бөлүшүп, методикалык сунуштарды берди.

Презентация слайд формасында тиркелет.  

Рыспаева Б.С.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial