КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Иш-аракеттер планын талкуулоо жана кесиптик багыт берүү боюнча концептуалдык мамиле

2021-жылдын 7-9-июль күндөрү Гүлжан Мамадиеванын жетекчилиги астында “Кыргыз Республикасында жумушка орноштурууга жана кесиптик билим берүүгө көмөктөшүү” (GIZ) 3-компонентинин пландоо долбоорунун алкагында семинар болуп, кесиптик багыт берүү боюнча иш-чаралар планы талкууланды.

Кыргызстанда кесиптик багыт берүү иштерин жайылтуунун ыкмалары жана ийгиликтүү тажрыйбалары көрсөтүлдү. Катышуучулардын арасында окуучуларга кесиптик багыт берүү маселелери боюнча активдүү иштегендер: Орозакунова Бегайым Орозакуновна – эксперт, Темирова Нурия – Дүйнөлүк Өзгөрүүлөр Фондунун директору, Нина Тезина – Сокулук районунун №1 Д.Шопоков орто мектебинин мугалими, Азиза Маматкулова – «Юз оф Ош» колмдук бирикмесинин программалык менеджери, Масалиева Назгүл – И.Арабаев атындагы КМУнин доценти, № 68 мектеп-гимназия окуу-тарбия комплексинин окутуучусу Нуржан Кожогулова  жана КББАнын психологиялык-педагогикалык жактан коштоо лабораториясынын башчысы Супатаева Эльвира Акиновна.

Талкуунун жыйынтыгында, кесиптик багыттоо тарбиясы, кесиптик билим берүү жана окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу, жеке адамдын кызыкчылыктарын, каалоолорун жана жөндөмдөрүн ачууга мүмкүндүк берүүчү психофизиологиялык өзгөчөлүктөрдү камтыган көп тармактуу тутумга айланышы жана кесипти аң-сезимдүү тандап алуу керектиги белгиленди.

Супатаева Эльвира

Обсуждение плана деятельности и концептуального подхода к профориентации

7 по 9 июля 2021 года под руководством Гулжан Мамадиевой состоялся рабочий семинар в рамках проекта по планированию 3 компонента «Содействие занятости и профессиональному обучению в Кыргызской Республике» (GIZ) по обсуждению плана деятельности и концептуального подхода к профориентации.

Были представлены методики и успешные практики по внедрению профориентационной  работы в Кыргызстане. Среди участников были активно работающие по вопросам профориентации учащихся: Орозакунова Бегайым Орозакуновна – эксперт, Темирова Нурия – директор ОФ «Фонд глобальных перемен», Нина Тезина – учитель СШ №1 им. Шопокова Сокулукского района, Азиза Маматкулова – программный менеджер ОО «Юз оф Ош», Масалиева Назгуль – доцент КГУ имени Арабаева, Нуржан Кожогулова учитель ЧиО ШГ №68 и Супатаева Эльвира Акиновна – завлабораторией психолого-педагогического сопровождения КАО.

В результате обсуждений было отмечено, что профессиональная ориентация  должна стать  многоаспектной системой, включающей  в себя воспитание, профессиональное образование и обучение, переподготовку и повышение  квалификации, изучение психофизиологических особенностей, позволяющей раскрыть интересы, склонности и способности личности,  применение психодиагностики, а в конечном  итоге – осознанный выбор профессии.

Супатаева Эльвира

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial