КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Билим берүүнүн бардык баскычтарынын кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн республикалык кеңешме

2021-жылдын 23-августунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору «Ала-Тоо» Эл аралык университетинде «Өлкөнүн өнүгүүсүнүн жана өркүндөшүнүн өбөлгөсү – татыктуу тарбия жана сапаттуу билим берүү» аталышында билим берүүнүн бардык баскычтарынын кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн республикалык кеңешме өткөрдү.

Кеңешмеге Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары А.Т. Абдраева, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы С.Ж. Мусаев, Кыргыз Республикасынын Президенттик администрациясынын Жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү, дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн серепчиси С.К. Тажиматов жана «Ала-Тоо» Эл аралык университетинин ректору С.С. Эрдолотовдор катышышып, республикабыздагы жалпы тил маселеси боюнча ойлорун бөлүшүштү.

Пленардык сессияны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы Г.Ү. Ибраимова ачып, республикалык кеңешме – билим берүү тармагындагы идеялардын аянтчасы болуш керектигин баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясынын  Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын ага илимий кызматкери, педагогика илиминин доктору, профессор С.К. Рысбаев Кыргыз тили эне тили, экинчи тил катары окутуунун өркүндөтүлгөн концепциясы тууралуу кеңири маалымат берди.

Кеңешменин секциялык ишинде да «Кыргыз тилин эне тили, экинчи тил катары окутуунун өркүндөтүлгөн концепциясы тууралуу кыргыз адабиятын окутуунун актуалдуу маселелери» боюнча Кыргыз билим берүү академиясынын  Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын ага илимий кызматкери, профессор С.К. Рысбаев жана аталган лабораториянын башчысы А.Б. Батыркуловалар мугалимдерге өз кеңештерин беришти. Бала бакчадагы көп тилдүү билим берүү маселелери боюнча Кыргыз билим берүү академиясынын  Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери А.А. Бекбоева «Көп тилдүү билим берүү жана бала бакчада кыргыз тилин окутуунун азыркы абалы» жана «Билим берүү уюмдарында мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө көп тилдүү билим берүүнүн ролу» боюнча өткөрүлгөн мастер-класстарга активдүү катышты. Ал эми «Манас» эпосун окутуудагы маселелери боюнча Кыргыз билим берүү академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери З.К. Мурзалиева өс сунуштарын берди. Мындан тышкары, кыргыз тилинде китеп басып чыгаруу маселелери, «Улут» мобилдик тиркемеси жана анын мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү ролу боюнча кенен сөз болду.

Урматтуу кесиптештер!

 Сиздердин талыкпаган мээнетиңиздердин жана кажыбас кайратыңыздардын аркасында өлкөбүздө келечек муундарыбызга сапаттуу билим жана татыктуу тарбия берип келе жатабыз. Убагында улуу жазуучубуз Ч.Айтматов «Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы – үйдөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү» деп бекер айтпаса керек.  Андыктан ата-энелер менен чогуу келечек муунду тарбиялоо баарыбыздын колубузда. Сиздерге мекенибизде бейпилдикти, жашооңуздардагы бакубатчылыкты жана чың ден соолукту каалайм. Барыңыздарга терең ЫРААЗЫЧЫЛЫК жана ТААЗИМ!

Кыргыз билим берүү академиясынын  Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери А.А. Бекбоева

Республиканское собрание для учителей кыргызского языка и литературы всех уровней

23-августа 2021 года сектор развития государственного языка Министерства образования и науки КР провел в Международном университете «Ала-Тоо» республиканское собрание для учителей кыргызского языка и литературы всех уровней.

На встрече приняли участие заместитель министра образования и науки КР Абдраева А.Т., председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР Мусаев С.Ж., эксперт отдела Администрации Президента по взаимодействии с институтами гражданского общества  по делам религии и межнациональных отношений Тажиматов С.К. и ректор Международного университета «Ала-Тоо» С.С. Эрдолотов.

Пленарное заседание было открыто заведующей сектором развития государственного языка Министерства образования и науки Кыргызской Республики Г.У. Ибраимовой, которая отметила, что республиканское собрание должно стать площадкой для идей в сфере образования. Затем старший научный сотрудник лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики, доктор педагогических наук, профессор С.К. Рысбаев подробно рассказал о сути усовершенствованной концепции преподавания кыргызского языка как родного и второго языка.

Также, своими профессиональными советами делились профессор С.К. Рысбаев, старший научный сотрудник лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования и заведующая лабораторией А.Б. Батыркулова. Ведущий научный сотрудник лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования, А.А. Бекбоева рассказала о преимуществах многоязычного образования в детских садах и их роли в развитии государственного языка в общеобразовательных учреждениях. Старший научный сотрудник Кыргызской академии образования Мурзалиева З.К. также принимала участие в обсуждении вопроса о преподавании эпоса «Манас». Помимо того, детально были обсуждены проблема издания книг на кыргызском языке, использование мобильного приложения «Улут» и их роли в развитии государственного языка.

 Дорогие коллеги!

 Бесспорно, что ваш труд – основа качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения страны. Недаром великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов отмечал, что «самое большое благо, которое человек может сделать для других, – это воспитывать детей дома». Следовательно, все мы должны внести свою лепту в воспитании подрастающего поколения Кыргызстана. Желаю вам мира, благополучия и крепкого здоровья. Огромное вам СПАСИБО за ваш бесценный труд!

Ведущий научный сотрудник лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования, А.А. Бекбоева

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial