КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектебинин Мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоорун талкуулоо

2021-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде жумушчу топтун катышуучулары Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектебинин мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоорун талкуулашты.

КББАнын вице-президенти, профессор У.Э. Мамбетакунов катышуучуларды билим берүү системасынын эксперттеринен алынган сын -пикирлер жана сунуштар менен тааныштырды.

Жумушчу топтун мүчөлөрү билим берүү багыттарынын мазмунун, мамлекетке жана мектеп компоненттерине бөлүнгөн окуу жүктөмүн бөлүштүрүүнү, ошондой эле гимназия мектептери жана лицей мектептери үчүн предметтерди тереңдетүү боюнча талкуулашты.

Сунуштардын негизинде өзгөртүүлөр киргизилди.

 

Супатаева Э.А., Мансапова Г.М.

 

Обсуждение проекта Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики

24 августа 2021 года в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики участники рабочей группы обсудили проект Государственного образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики.

Вице-президент КАО, профессор Мамбетакунов У.Э. ознакомил присутствующих с комментариями и рекомендациями, полученными от экспертов системы образования.

Члены рабочей группы обсудили содержание образовательных областей, распределение учебной нагрузки, выделяемой на государственный и школьный компоненты, а также на углубленнее изучение предметов для школ-гимназий и школ-лицеев.

С учетом рекомендаций были внесены изменения.

Супатаева Э.А., Мансапова Г.М.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial