КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Кыргыз тилин эне тили жана экинчи тил катары окутуунун, адабий билим берүүнүн өркүндөтүлүп түзүлгөн концепциясын талкуулоо

2021-жылдын 25-августунда Кыргыз билим берүү академиясынын көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын илимий кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мекемелеринде кыргыз тилин эне тили жана экинчи тил катары окутуунун жана адабий билим берүүнүн өркүндөтүлүп түзүлгөн концепцияларын талкуулоо боюнча Кыргызстандын жалпы билим берүүчү мекемелеринин мугалимдери менен онлайн жолугушуу уюштурулду.

КББАнын Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын башкы илимий кызматкери, педагогика илимдеринин доктору, профессор С.К.Рысбаев, ушул эле лабораториянын башкы илимий кызматкери, филология илимдеринин доктору, профессор С.Байгазиев жана лабораториянын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты А.Б.Батыркулова Кыргыз тили эне тили жана экинчи тил катары окутуунун, адабий билим берүүнүн өркүндөтүлгөн концепцияларынын максаты жана милдеттери, окутуу өзгөчөлүктөрү жана негизги багыттары, окутуп-үйрөтүүнүн дидактикалык талаптары жана негизги компетенттүүлүктөр боюнча кеңири маалымат беришти.

Талкулоого Кыргыз Республикасынын кыргыз тил жана адабият предметтеринин мугалимдери активдүү катышып, өзүлөрүнүн сунуш-пикирлерин берип атышты. О.э., мугалимдер өздөрүнүн суроолоруна КББАнын адистери тарабынан кеӊири жоопторду алышты.

 

Обсуждение усовершенствованной концепции преподавания кыргызского языка и литературы  как родного и второго языка в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики

 

25-августа 2021 г. научные сотрудники лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования провели онлайн-обсуждение усовершенствованной концепции преподавания кыргызского языка как родного и второго языка и литературы с учителями общеобразовательных организаций.

В онлайн-обсуждении приняли участие главный  научный сотрудник лаборатории многоязычного образования доктор педагогических наук, профессор С. К. Рысбаев, главный  научный сотрудник лаборатории доктор филологических  наук, профессор, академик С. Байгазиев и заведующая лабораторией – кандидат педагогических наук А. Б. Батыркулова, которые подробно рассказали о концепции и ответили на вопросы учителей. Организаторы поблагодарили за активное участие и приняли во внимание замечания и предложения участников мероприятия.

 

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial