КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Чүй облустундагы Панфилов районунун мугалимдерине методикалык жардам

Кыргыз билим берүү академиясынын Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын башкы илимий кызматкери, педагогика илиминин доктору, профессор С.К. Рысбаев 2021-жылдын 2-сентябрында Панфилов районунун Билим берүү бөлүмүнүн чакыруусу менен райондун кыргыз тили, адабияты мугалимдеринин №2 Кайынды  гимназиясында өткөрүлгөн методикалык семинарына катышты.

Семинарда профессор С.К.Рысбаев  кыргыз тилин эне тил жана экинчи тил катары окутуунун, адабий билим берүүнүн өркүндөтүлүп түзүлгөн концепциялары, 5-9-класстар үчүн кыргыз тилинин жаӊы өркүндөтүлүп түзүлгөн программасы  тууралуу кеңири маалымат берди.

Семинарга 45 мугалим катышып, жаны концепциянын жана анын негизинде жазылган 5-9-класстардын кыргыз тили программасынын өзгөчөлүктөрү туурасында толук маалымат алышты. Семинарда суроолор берилип, ангемелешүү болду.

Семинардын жыйынтыгында,  аталган гимназия лабораториянын эксперименталдык аянтчасы болуу келишимине келишти жана октябрь айынан баштап мугалимдер жаңы программанын идеяларын колдонуп, ачык сабактарды өтүп, талкуулар уюштурула  турган болду.

 

Методическая помощь учителям Панфиловского района Чуйской области

2-сентября 2021 года в гимназии №2 Каинды прошел семинар по методике для учителей кыргызского языка и литературы. В этом семинаре принял участие главный научный сотрудник лаборатории многоязычного образования и литературы Кыргызской академии образования, доктор педагогических наук, профессор С.К. Рысбаев по приглашению управления образования Панфиловского района.

На семинаре профессор С.К. Рысбаев подробно рассказал об усоверсовершенствованных концепциях обучения кыргызскому языку как родному/второму и литературному образованию для 5-9 классов.

В семинаре приняли участие 45 учителей, которые получили информацию о новой концепции и особенностях программы кыргызского языка для 5-9 классов. Семинар прошел в виде дискуссии.

По итогам семинара гимназия станет экспериментальной площадкой для использования идей новой программы.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial