КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ТИЛ-УЛУТТУН ПАСПОРТУ / ЯЗЫК – ПАСПОРТ НАЦИИ

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алгандыгынын 33 жылдыгына карата Мамлекеттик тилдин бир айлыгынын алкагында КББАнын филологиялык билим берүү лабораториясынын атайын иш-планы бекитилип,  «ТИЛ-УЛУТТУН ПАСПОРТУ» темасындагы иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарада төмөнкүдөй  сынактар болду.

 1. Мамлекеттик тилде иш кагаздарын мыкты жүргүзгөн лаборатория же бөлүм.
 2. Мамлекеттик тилде жазылган мыкты илимий-методикалык эмгектер (2021-2022-жылдардагы макала, усулдук колдонмо).
 3. Мамлекеттик тилде даярдалган мыкты электрондук колдонмолор (2021-2022-жылдар).
 4. «Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө менин салымым» аттуу темада 1-1,5 беттен турган эссе.
 5. «Сабаттуу жаз» сынагы
 6. Көркөм окуу (поэзия, проза, ж.б.) (көркөм окуу видеолору, онлайн, оффлайн көркөм окуулар).

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Билим берүү бөлүмүнүн башчысы А.О.Ишеналиева аталган мекеменин кызматкерлерине «Сабаттуу жаз» сынагынын алкагында жат жазуу жаздырды. Аталган иш-чаранын жыйынтыгы боюнча маалымат 2022-жылдын 19-октябрында белгилүү болду. Ага Кыргыз билим берүү академиясынын 33 кызматкери катышып, 27 кызматкер «эң жакшы», 5 кызматкер «жакшы»  жана 1 кызматкер «орто» деген баалар менен бааланышты.

Аталган сынактарга Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкерлери, аспиранттары активдүү катышты. Чыгармачылык менен активдүү катышкан кызматкерлер КББАнын жетекчилигинин ыраазычылыктарына ээ болушту жана республикалык Кыргыз тили коомунун, «Рух-Бейне» эл аралык чыгармачылык академиясынын Ардак грамоталары менен сыйланышты.

Филологиялык билим берүү лабораториясы


К 33-летию принятия Закона Кыргызской Республики о Государственном языке, был утвержден на месяц  специальный план работы лаборатории филологической образовании КАО на тему «Язык – паспорт нации». На данном мероприятии были проведены следующие конкурсы.

 1. Лаборатория или отдел, который отлично ведет документацию на государственном языке.
 2. Лучшие научно-методические труды на государственном языке (статьи, методические пособия за 2021-2022 г).
 3. Лучшие электронные пособия на государственном языке (2021-2022 г).
 4. Эссе 1-1,5 страниц на тему «Мой вклад в развитие государственного языка».
 5. Конкурс диктанта «Сабаттуу жаз».
 6. Выразительное чтение художественной литературы (поэзия, проза и другие) (видео, онлайн/оффлайн чтение).

Заведующий отделом образования  А.О.Ишеналиева из национальной комиссии по Государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики в рамках конкурса «Сабаттуу жаз» провела диктант  сотрудникам данного учреждения. Информация по итогам диктанта стала известна 19 октября 2022 года. В нем приняли участие 33 сотрудника Кыргызской академии образования: 27 сотрудников были оценены на  «отлично», 5 – «хорошо» и 1 сотрудник – «удовлетворительно».

Руководство КАО выразили свою  благодарность  активным участникам.  Отдельные участники мероприятия  были награждены Почетными грамотами от  республиканского общества «Кыргыз тили» и Международной академии творчества  «Рух-Бейне».

Лаборатория филологического образования

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial