КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Тилдерди Z муунга окутуунун технологиялары / Технологии обучения поколения Z кыргызскому языку

2023-жылдын 11,12-январь күндөрү Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде «Тилдерди Z муунга окутуунун технологиялары» аталышындагы семинар-тренинг өткөрүлдү. Семинар-тренинг улуттук университеттин мамлекеттик тил сектору тарабынан уюштурулган.

Семинар-тренингдин күн тартибиндеги биринчи лекцияны Кыргыз билим берүү академиясынын вице-президенти, психология илимдеринин кандидаты, доцент  Коңурбаев Тууганбай Абдырахманович “Кыргыз элинин улуттук мурастары, алардын урпактарын, нарктуулуктарын калыптандыруудагы ролу” тууралуу айтып берди. Ошондой эле,

 • А.Жуматаева “Текст предмет менен тилди интеграциялап окутууда кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүү үчүн негиз катары“,
 • КУУнун профессору К.Абакиров “Кесиптик билим берүүдө ’’Манас” эпосундагы тексттерди пайдалануу”,
 • Ш.Карагулов “Электрондук билим берүү ресурстары,
 • Э.Калдыбаева – “Ала Too” эл аралык университети: “Билим берүүнүн сапатын жогорулатууда виртуалдык китепкананын ролу”
 • Нурзат Усупова – “Ала Too” эл аралык университети: “Окутуудагы активдүү методдор” (248-кичи жыйындар залында, англис тилинде)
 • Айкерим Сагынбекова – “Ала Too” эл аралык университети: “Заманбап окутуу ыкмалары” (долбоордук окутуу)
 • Улукбек Ерешеев – координатор проекта: “Реализация проектов программы Юнеско-Ichei в КНУ. Пилотный проект в ЦА “Smart Classroom” боюнча семинар-тренинг өтүштү.

Семинар-тренингдин аягында мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор Садык Алахан катышуучуларга тиешелүү тастыктамаларды тапшырды.


11, 12 января 2023 года в Кыргызском национальном университете       им. Ж.Баласагына (КНУ) прошел семинар-тренинг на тему «Технологии обучения поколения Z кыргызскому языку». Данный семинар-тренинг был организован кафедрой государственного языка КНУ.

Вице-президент Кыргызской академии образования, кандидат психологических наук, доцент Конурбаев Тууганбай Абдырахманович прочел лекцию о национальном наследии кыргызов, их роли в формировании потомков. Согласно программе-тренинга также были проведены следующие лекции:

 • Жуматаева А. «Текст-как основа развития речевой деятельности при интегрированном обучении предмету и языку»;
 • Профессор К.Абакиров ККУ «Использование текстов эпоса «Манас» в профессиональном образовании»;
 • Ш. Карагулов «Электронные образовательные ресурсы;
 • Калдыбаева Е. – Международный университет «Ала Тоо»: «Роль виртуальной библиотеки в повышении качества образования»;
 • Нурзат Юсупова – Международный университет «Ала Тоо»: «Активные методы в обучении» (в малом конференц-зале 248, на английском языке);
 • Айкерим Сагынбекова – Международный университет «Ала Тоо»: «Современные методы обучения» (проектное обучение):
 • Улукбек Ерешеев – координатор проекта: «Проект реализации программы ЮНЕСКО-Ichei в КНУ. Пилотный проект в Центральной Азии «Smart Classroom».

В завершении семинара-тренинга проректор по государственному языку и воспитательной работе Садык Алахан вручил участникам сертификаты.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial