КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Создание инклюзивной образовательной среды

22 января 2024 г. в Кыргызской академии образования прошёл семинар-консультация “Создание инклюзивной образовательной среды с учётом рекомендаций Психолого-медико-педагогической комиссии”.  Разработчик стандартов и учебных программ обсудили с лектором Кононенко Зоей Владимировной – директором Психолого-медико-педагогической комиссии г. Бишкек вопросы включения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательные школы, требования к инклюзивной образовательной среде.

*******

2024-жылдын 22-январында Кыргыз билим берүү академияда “Психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссиянын сунуштарын эске алуу менен инклюзивдик билим берүү чөйрөсүн түзүү” семинар-консультация болуп өттү. Стандарттарды жана окуу программаларды иштеп чыгуучу кызматкерлер Бишкек шаарынын психологиялык-медициналык-педагогикалык комиссиясынын директору, лектор Кононенко Зоя Владимировна менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жалпы билим берүүчү мектептерге тартуу маселелери, инклюзивдик билим берүү чөйрөсүнө коюлган талаптарды талкуулашты.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial