КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Класстык сааттар

Таза мурас

Таза мурас кампаниясына карата

Методикалык сунуштар

“Табият  менен таттуу мамиледе болуу”

“Улуттук баалуулуктарда табияттын берилиши”

Ата-Мекен чегинде

“Ак мөңгүлүү Ала-Тоо – ар намыстын мекени!”

“Мекенибиздин гүлдөп өсүшүнө татыктуу салым кошолу” 1-4-класстар үчүн

“Манас атанын урпактары” 1-4-класстар үчүн

Я люблю свою Родину! для 1-4 классов

“Мекенимди карегимдей сактаймын” 5-7-класстар үчүн

Мекенди коргоо – ыйык милдет 5-9-класстар үчүн

“Мекен чегинде!” 5-9-класстар үчүн

Мекен чегинде. Презентация

“Ата Журтум – асыл Мекеним” 8-9-класстар үчүн

Манас жана анын чоролорунун мекенчилдиги 10-11-класстар үчүн

Ата Мекен алдындагы жарандык милдет 10-11-класстар үчүн

Тамекинин зыяндуулугу

“Электрондук тамекинин зыяндуулугу” 5-8 класстар үчүн

“Балдарды мажбулап эрте никеге тургузуунун кесепети”

“Жашы жете элек балдарды никеге тургузуунун зыяндуулугу” 8-11 класстар үчүн

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial