КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Класстык сааттар

Кесипти туура тандаганың – келечекке жол салганың

Кантип толерантту болуу керек?

Зордук-зомбулукка биз каршыбыз!

Порядок в общественном месте, на улице

Правила безопасности дорожного движения

Программа воспитательной работы 1-11 класс

Тарбия иштеринин программасы 1-11 класс

Электр энергиясын үнөмдөйлү

Экологиянын бүгүнкү абалы жана эртеңки келечеги

Жаратылышты сактайлы (4-класстар үчүн)

Жаратылышка аяр мамиле (5-класс)

1-класстар үчүн тарбиялык сааттар

2-класстар үчүн тарбиялык сааттар

3-класстар үчүн тарбиялык сааттар

4-класстар үчүн тарбиялык сааттар

Адептик аң-сезимдүүлүккө тарбиялоонун педагогикалык жана психологиялык аспектилери

Өспүрүмдөрдү тарбиялоодогу көйгөйлөр жана аны чечүүнүн жолдору 9-класс

Тарбиялык процессте окуучулардын көйгөйлөрүн чечүүгө карата класс жетекчилерге жардам

Адептик-рухий тарбиядагы көйгөйлөрдү чечүү 10-класс

Жаш муундарды тарбиялоодогу   психологиялык көйгөйлөр жана аны чечүүнүн жолдору

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде окутулуучу “Манас” үчилтиги боюнча маалымат

 

Таза мурас

Таза мурас кампаниясына карата

Методикалык сунуштар

“Табият  менен таттуу мамиледе болуу”

“Улуттук баалуулуктарда табияттын берилиши”

Ата-Мекен чегинде

“Ак мөңгүлүү Ала-Тоо – ар намыстын мекени!”

“Мекенибиздин гүлдөп өсүшүнө татыктуу салым кошолу” 1-4-класстар үчүн

“Манас атанын урпактары” 1-4-класстар үчүн

Я люблю свою Родину! для 1-4 классов

“Мекенимди карегимдей сактаймын” 5-7-класстар үчүн

Мекенди коргоо – ыйык милдет 5-9-класстар үчүн

“Мекен чегинде!” 5-9-класстар үчүн

Мекен чегинде. Презентация

“Ата Журтум – асыл Мекеним” 8-9-класстар үчүн

Манас жана анын чоролорунун мекенчилдиги 10-11-класстар үчүн

Ата Мекен алдындагы жарандык милдет 10-11-класстар үчүн

Тамекинин зыяндуулугу

“Электрондук тамекинин зыяндуулугу” 5-8 класстар үчүн

“Балдарды мажбулап эрте никеге тургузуунун кесепети”

“Жашы жете элек балдарды никеге тургузуунун зыяндуулугу” 8-11 класстар үчүн

Социалдык педагогдор үчүн адабият / Пособия для социальных педагогов

Социалдык педагогиканын теориясы жана практикасы: алгачкы кадамдар. Окуу-усулд. колдонмо. / С. А. Амерханова, Т. А. Ашымбаева, Н. И. Жакубова, Р. Н. Токсонбаев. – Б.: «Maxprint», 2012 – 124 б.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial