КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Мугалимдерге методикалык жардам

Кыргыз билим берүү академиясы, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 2020-жылдын сентябрь айында КРнын жалпы билим берүүчү мектептериндеги мугалимдерге методикалык жактан колдоо иретинде вебинар өткөрүүдө.
Вебинарда тарых, музыка, информатика, математика, кыргыз тили, орус тили, кыргыз адабияты, башталгыч класстар, көркөм өнөр, технология, физика, биология, химия предметтеринин учурдагы абалы жана келечеги, дистанттык окутуу технологияларын иш жүзүнө ашыруу жана тарбия иштери боюнча темалар камтылган.
Вебинардын жүрүшүн 7-сентябрдан баштап, 15-сентябрга чейин Zoom программасы аркылуу көрүп, катышууга болот.

Вебинардын программасы:

Предмет

Наименование темы вебинаров

Дата проведения

Ответственные

1.Информатика

Информатиканы аралыктан окутуунун өзгөчөлүктөрү / Особенности он-лайн обучения предмета информатики.

https://us02web.zoom.us/j/84858126904

8.09.2020 г.

14-00 ч.

Ибирайым кызы А.
2.Математика

Математика предметиндеги интеграция маселелеси / Вопросы интеграции в предмете “Математика”

https://us02web.zoom.us/j/89916334337

8.09.2020 г.

15-00 ч.

Син Е.Е.,

Карагозуева Г.Ж.

3.Кыргызский язык

Кыргыз тилин практикалык негизде окутуу маселелери.

https://us02web.zoom.us/j/84942448027

9.09.2020 г

14-00 ч.

Рыспаев С.К.

Өжөрбаева С.

4.Русский язык

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку.

https://us02web.zoom.us/j/86930914586

9.09.2020 г

15-00 ч.

Тагаева Г.
5.Кыргыз адабияты

“Манастаануу” курсун окутууда электрондук окуу материалдарын колдонуу.

https://us02web.zoom.us/j/81626473771

10.09.2020 г

14-00 ч.

Байгазиев С.О.,

Мурзалиева З.К.

6.Начальные классы

Санарип мугалимди методикалык жактан колдоо / Методическая поддержка учителя в цифровом мире

https://us02web.zoom.us/j/83476318089

10.09.2020 г

15-00 ч.

Аттокурова Ч.А.
7.ИХТ, ТехнологияМетодикадагы жанылыктар / Методические новинки https://us02web.zoom.us/j/89871329467

11.09.2020 г

14-00 ч.

Акматов Д.
8.Физика

Физика предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар / Методические рекомендации по решению проблем при дистанционном обучении физике

https://us02web.zoom.us/j/86896099257

11.09.2020 г

15-00 ч.

Мурзаибраимова Б.Б.
9.Биология

Биология предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар / Методические рекомендации по решению проблем при дистанционном обучении биологии

https://us02web.zoom.us/j/83661793902

14.09.2020г

14-00 ч.

Сатыбекова М., Момункулова Ж., Дооронова Ф.
10.Химия

Химия предметинде дистанттык окутуунун көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар / Методические рекомендации по решению проблем при дистанционном обучении химие

https://us02web.zoom.us/j/87946966356

14.09.2020г

15-00 ч.

Рысбаева Б.С.,

Алишерова Б.

11Воспитательная работа

Компетентностный подход в системе образования / Билим берүүдөгү компетенттүүлүк ыкма

https://us02web.zoom.us/j/85040498011

15.09.2020г

14-00 ч.

Добаев К.Д.,

Жумабаева Г.

Маалыматты даярдаган Мансапова Г.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial