КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Тарых, адам жана коом, музыка сабактарынын вебинары болуп өттү

2020-жылдын 7-сентябрында Республикадагы жалпы билим берүү уюмдарынын тарых, адам жана коом предметтери боюнча мугалимдерине “Пандемиянын шартында мектептик тарыхый билим берүүнү уюштуруунун өзгөчөлүктөрү: көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору” деген аталышта Республикалык вебинар болуп өттү. Вебинардын уюштуруучулары КРнын Билим берүү жана илим министрлиги жана Кыргыз билим берүү академиясы болду. Вебинардын докладчылары:

1.Иманкулов М.К. – Кыргыз билим берүү академиясынын Социалдык-гуманитардык билим берүү тармагынын маселелери лабораториясынын жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты.

2.Козубаева Б.У. – Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий кызматкери.

Аталган теманын негизинде тарых, адам жана коом предметтери боюнча мугалимдерге методикалык сунуштар берилип,  суроо-жооптор болду.

Ошондой эле  музыка предмети боюнча “Музыка предметинин учурдагы абалы жана келечеги” деген аталышта Республикалык вебинар болуп өттү. Вебинардын докладчылары:

  1. Дуйшеналиев Ж.С. – Кыргыз билим берүү академиясынын ага илимий кызматкери, музыка таануучу.
  2. Мамытова М. – Аламүдүн районуна караштуу Генерал С.Самсалиев атындагы Жогорку Аларча орто мектебинин музыка предмети боюнча мугалими, КББАнын сырттан окуу бөлүмүнүн 1-курсунун аспиранты.

Аталган теманын негизинде вебинар үч бөлүктө өттү.

  1. Пандемия учурунда музыка предметин окутуунун абалы жана мындан аркы келечеги тууралуу Ж.С. Дуйшеналиев кеңири маалымат берди.
  2. Пандемия учурунда музыка предметин окутуу боюнча кыскача практикалык сунуштарды М. Мамытова берди.
  3. Жыйынтыктоочу бөлүктө Республика боюнча музыка предмети боюнча болуп жаткан жаңы сабактардын үлгүлөрү менен он-лайн аркылуу мугалимдердин тажрыйбаларын бири-бирине берип бөлүшүп туруу, учурда маанилүү экендиги экендиги айтылып, аны ишке ашыруу боюнча ар бир райондун секция жетекчилерине тапшырылды.

Маалыматты даярдагандар: 

Мансапова Г.

Дуйшеналиев Ж.

Козубаева Б.

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial