КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Патриоттуулук, мекенди сүйүүгө багытталган ачык класстык сааттар

2022-жылдын 19-сентябрында бардык мектептерде патриоттуулукка, мекенди сүйүүгө багытталган ачык класстык сааттардын иш-чараларын өткөрүү боюнча КББАда ачык сааттар даярлалып, сайтка жайгаштырылды. Бардык сабактарды ​​шилтемелер аркылуу көрүүгө болот.

Ата-Мекен чегинде

“Ак мөңгүлүү Ала-Тоо – ар намыстын мекени!” Байгазиев С.О., КББАнын Тарбия, социалдаштыруу, жана мектептен сырткары билим берүү лабораториясынын башкы илимий кызматкери, ф.и.д., профессор

“Мекенибиздин гүлдөп өсүшүнө татыктуу салым кошолу” 1-4-класстар үчүн Аттокурова Ч.А., Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын башчысы

“Манас атанын урпактары” 1-4-класстар үчүн А.А. Бекбоева, КББАнын филологиялык билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери,

“Я люблю свою Родину!” для 1-4 классов Орусбаева Д.Н., заведующая отделом многоязычного и инклюзивного образования КАО

“Мекенимди карегимдей сактаймын” 5-7-класстар үчүн Алымбаева Б.Б., КББАнын Тарбия, социалдаштыруу, жана мектептен сырткары билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери

“Мекенди коргоо – ыйык милдет” 5-9-класстар үчүн Батыркулова А.Б., КББАнын филологиялык билим берүү лабораториясынын башчысы,

“Мекен чегинде!” 5-9-класстар үчүн Иманкулов М.К., п.и.к., доцент; Козубаева Б.У., КББАнын ага илимий кызматкери.

“Мекен чегинде. Презентация”

“Ата Журтум – асыл Мекеним” 8-9-класстар үчүн Жумабаева Г.А., КББАнын Тарбия, социалдаштыруу, жана мектептен сырткары билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери, п.и.к

“Манас жана анын чоролорунун мекенчилдиги” 10-11-класстар үчүн Мурзалиева З.К., КББАнын Тарбия, социалдаштыруу, жана мектептен сырткары билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери, п.и.к

“Ата Мекен алдындагы жарандык милдет” 10-11-класстар үчүн А. Б. Элебесова, п.и.к., КББАнын Социалдык гуманитардык билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери

 

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial