КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

МУГАЛИМДЕРДИН ЖАНА ОКУУЧУЛАРДЫН САНАРИПТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КОЛДОО ЖААТЫНДА ТАЖРЫЙБА АЛМАШУУ

Италиянын Турин шаарында 7-9-июнда Европалык көндүмдөр жылынын алкагында мугалимдердин жана окуучулардын санариптик компетенцияларын колдоо дараметин жогорулатуу жана өз ара үйрөтүү боюнча семинар уюштурулду.

Семинардын максаты – санариптик билим берүү демилгелерин ишке ашыруу, ишке киргизүү жана мониторинг жүргүзүү, заманбап санариптик экосистемалардын динамикасына жана мүнөздөмөлөрүнө ыңгайлаштыруу боюнча саясаттын учурдагы варианттары аркылуу санариптик билим берүүнү реформалоо.

Семинардын катышуучулары Борбор Азия өлкөлөрүнүн Билим берүү жана илим министрликтеринин өкүлдөрү болушту. Кыргыз Республикасынын атынан Башталгыч кесиптик билим берүү департаментинин, Республикалык илимий-методикалык борбордун, Кыргыз билим берүү академиясынын жана Ош мамлекеттик университетинин өкүлдөрү катышты.

Семинардын катышуучулары 4 модулду: Европалык билим берүү фондунун санариптик билим берүү реформасынын алкактарын; DigComp куралын колдонууну үйрөнгөн жарандар үчүн санариптик компетенциялардын алкактарын; DigCompEdu окутуучулары үчүн санариптик компетенциялардын алкактарын; Билим берүү кызматын көрсөтүүчүлөр жана мугалимдердин санариптик дараметин өзүн-өзү баалоо куралдарын өздөштүрүштү.

Семинардын жүрүшүндө Борбор Азиянын 4 өлкөсү ортосунда санариптик инклюзивдүүлүк, билим берүү тармагындагы санариптик тажрыйба боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаштарынын пикирлери, педагогдордун санариптик компетенциялары, санариптик сабаттуулук ж.б. темалар боюнча олуттуу талкуу болду.

Семинардын катышуучулары Турин шаарындагы Piazza dei Mestieri жана Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri сыяктуу 2 кесиптик билим берүү мекемесине барып, педагогдордун жана окуучулардын санариптик компетенциялары жаатындагы ийгиликтүү тажрыйбалары менен кеңири таанышышты.

https://edu.gov.kg/posts/1781/

*************

ОБМЕН ОПЫТОМ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ

7-9 июня в Турине, Италия, проводится семинар по повышению потенциала и взаимному обучению для поддержки цифровых компетенций преподавателей и учащихся в рамках Европейского года навыков.

Цель семинара — реформировать цифровое образование с помощью совеременных вариантов политики для реализации, запуска и мониторинга инициатив в области цифрового образования, адаптируясь к динамике и характеристикам современных цифровых экосистем.

В семинаре участвовали представители министерств образования и науки стран Центральной Азии. От Кыргызской Республики участвовали сотрудники Управления начального профессионального образования министерства образования и науки, Республиканского научно-методического центра, Кыргызской академии образования и Ошского государственного университета.

Участники семинара освоили 4 модуля: рамки реформы цифрового образования Европейского фонда образования; рамки цифровых компетенций для граждан, обучающихся использованию инструмента DigComp; рамки цифровых компетенций DigCompEdu для преподавателей; инструменты для самооценки цифровой компетентности для поставщиков образовательных услуг и учителей.

В ходе семинара участники обсудили темы как цифровая инклюзия, мнения молодежи стран Центральной Азии о цифровом опыте в сфере образования, цифровые компетенции педагогов, цифровая грамотность.

Участники семинара посетили два профессиональных учебных заведения в Турине, – Piazza dei Mestieri и Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri, ознакомились с деталями успешного опыта преподавателей и студентов в сфере цифровых компетенций.

https://edu.gov.kg/posts/1781/

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial