КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн вебинарлар башталды / Стартовали вебинары для учителей общеобразовательных учреждений

Бүгүн, 14-августта Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн жаңы 2023/2024-окуу жылына карата усулдук жардам берүү максатында вебинарлар башталды.
Вебинарлар Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун базасында zoom платформасы аркылуу өтүп, ага 7 миңге жакын педагог катышууда.
Вебинарлардын темалары:
 “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында санариптик технологияларды колдонуунун жолдору”;
 “Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында кыргыз тилин үйрөтүүдө колдонуучу жаңы методдор жана технологиялар”;
 “Практикага багыттап окутуу кенже мектеп окуучуларынын компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун негизи катары”;
 “5-11-класстарда “Грамматикадан кепке технологиясын” колдонуу”;
 “2023-2024-окуу жылында кыргыз адабияты предметин окутуу боюнча методикалык сунуштар”;
 “Орус тилин экинчи тил катары окутууда текстке борборлоштурулган мамиле”;
 “Адабият сабагындагы суроолор жана жооптор: канткенде окуучунун үнүн угабыз”.
—————————————————————————————
Сегодня, – 14 августа, стартовали вебинары для учителей общеобразовательных организаций Кыргызской Республики для оказания методической помощи к 2023-2024 учебному году.
Вебинары проводятся на базе Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников посредством zoom, в которых участвуют около 7 тысяч педагогов.
Темы вебинаров:
– «Способы применения цифровых технологий в дошкольных образовательных учреждениях»,
– «Новые методы и технологии, применяемые для обучения кыргызскому языку в дошкольных образовательных организациях»,
– «Практико-ориентированное обучение как основа формирования компетентостей учащихся младших классов»,
– «Применение «От грамматики к технологии речи» в 5-11 классах»,
– «Методические рекомендации по обучению кыргызской литературе в 2023-2024 учебном году»,
– «Централизованное отношение к тексту при обучении русскому как второму языку»,
– «Вопросы и ответы на уроке литературы: что сделать, чтобы услышать голос ученика».

fb-share-icon

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial