КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Записи в рубрике Новости

Кесипке багыт берүү үчүн мектептеги тарбия иштери боюнча программаны талкулоо / Обсуждение места профориентации в программе по воспитательной работе в школе

2022-жылдын 15-июнунда КР ББИМ, КББАнын кызматкерлери, билим берүү системасынын эксперттери, мектеп педагогдорунун тарбия иштери боюнча кесипке багыт берүүчү жумушчу топтун талкуусу болуп өттү, ал Кыргыз-герман GIZ  “Иш менен камсыз кылуу жана кесиптик окууга көмөктөшүү” долбоорунун колдоосу менен уюштурулган. КР ББИМнин тарбия иштери боюнча секторунун жетектөөчү адиси Токонова Индира Каныбековна талкууну ачып берди. Мониторинг жана баалоо… (читать далее)

«Мектепте химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору» / «Пути повышения качества химического образования в школе»

Кыргыз билим берүү академиясында 2022-жылдын 23-майында офлайн жана онлайн форматта «Мектептик билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери п.и.к. Рыспаева Бактыгүл тарабынан  уюштурулган «МЕКТЕПТЕ  ХИМИЯЛЫК  БИЛИМ  БЕРҮҮНҮН САПАТЫН  ЖОГОРУЛАТУУНУН  ЖОЛДОРУ» деген темада семинар болуп өттү. Семинар берилген программа боюнча өттү. Семинарга КББАнын Мектептик билим берүү лабораториясынын илимий кызматкерлери,  мектепте химиялык билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун жолдору боюнча… (читать далее)

Санариптик трансформациялоо процессинде мектептик билим берүүнүн сапатын көтөрүү

7-майда Профессор А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейинде Кыргыз Республикасынын 2021-2040-жылдарда билим берүү системасын өнүктүрүү программасындагы санариптештирүү боюнча маселелерди практикалык жактан чечүү максатында  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы, А.Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи тарабынан «Санариптик трансформациялоо процессинде мектептик билим берүүнүн сапатын көтөрүү» деген темадагы Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү…. (читать далее)

Первые шаги научного сотрудничества: МУЦА и КАО / Илимий кызматташтыктын алгачкы кадамдары: Борбордук Азиядагы Эл аралык университет жана КББА

               30 апреля 2022 года состоялась международная научно-практическая конференция на тему “Образование: проблемы и перспективы, ценности и инновации”, организованная Международным университетом в Центральной Азии совместно с Кыргызской академией образования.                С приветственным словом выступили президент КАО – профессор Назира Кубанычбековна Дюшеева, президент МУЦА – профессор Джон Росслин Кларк, провост – профессор Камилла Дуйшебаевна Шаршекеева.               … (читать далее)

ОКУУ КИТЕБИ: ОКУУЧУ ҮЧҮНБҮ ЖЕ МУГАЛИМ ҮЧҮНБҮ? / УЧЕБНИК: ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ ИЛИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ?

2022-жылдын 13-апрелинде Кыргыз билим берүү академиясында тарыхчы окумуштуулардын, окутуучулардын жана мугалимдердин тегерек отуруму болуп, анда мектепте тарыхты окутуу темасы боюнча олуттуу маселе каралып, омоктуу ойлор айтылды. Тегерек отурумда бүгүнкү күндө тарых предмети кандай болушу керек, кандай окуу китептери окутулушу керек, окуу-усулдук комплекс кандай даярдалышы керек, окуу процессинде мугалимдин орду кандай болушу керек деген суроолор боюнча… (читать далее)

“Манас” жамаатынын электрондук сайты

2020 жылы 10-ноябрда “Манас” жамааты аттуу тайпа  уюштурулуп, “Супара” улуттук комплексинде семинар болуп өткөн. Ошол мезгилден бери уюштурулган Манас жамааты өз ишин  улантып келе жатат.  Аталган жамаатта  КББАнын жетектөөчү илимий кызматкери п.и.к. З.К.Мурзалиева жумушчу тобунун мүчөсү. Ал эми 2022-жылдын 28-мартында “Манас” жамаатынын электрондук сайты Борбордук Азия мамлекеттеринин Америка унивеситетинин (АУЦА) жаш окутуучу Карабаев Даниярдын демилгеси… (читать далее)

МААЛЫМАТТЫК КАТ

Кыргыз Республикасынын 2021-2040-жылдарда билим берүү системасын өнүктүрүү программасындагы санариптештирүү боюнча маселелерди практикалык жактан чечүү максатында  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы, А. Молдокулов атындагы Улуттук инновациялык технологиялар мектеп-лицейи 2022-жылдын 7-майында Бишкек шаарында «Санариптик трансформациялоо процессинде мектептик билим берүүнүн сапатын көтөрүү» деген темада Эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрөт. Конференцияга кыргызстандык жана… (читать далее)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В целях реализации Программы развития образования Кыргызской Республики на 2021-2040 годы и практического решения проблемы цифровизации Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызская академия образования, Национальная школа-лицей инновационных технологий имени профессора А. Молдокулова 7 мая 2022 года в городе Бишкек проводят международную научно-практическую конференцию на тему: «Повышение качества школьного образования в процессе цифровой трансформации». Приглашаем… (читать далее)

11 марта 2022 года в КАО состоялось обсуждение Указа Президента КР «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике»

Согласно Указу Президента КР «О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в Кыргызской Республике» в Кыргызской академии образования проведена информационно-разъяснительная работа о недопустимости расточительства при проведении семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, и иных семейных мероприятий. 11 марта 2022 года в  КАО состоялось собрание, на котором коллектив  обсудил Указ Президента   и… (читать далее)

Пресс-релиз семинара-тренинга

на тему: «Предваряя международное исследование PISA-2025» в рамках деятельности лаборатории Оценки практик и инноваций в образовании (ОПИО) совместно с лабораторией Школьного образования (ШО) Кыргызской Академии образования 17 февраля 2022 года в 10:00 – 12:30 часов в конференц-зале Кыргызской Академии образования проведен семинар-тренинг. Целевой аудиторией были научные сотрудники Кыргызской Академии образования, учителя-практики, аспиранты КАО. В работе… (читать далее)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial