КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн программалар

 1. Кыргыз тили жана адабий окуу 1-4 класс
 2. Кыргыз тили 5-11 класс
 3. Кыргыз адабияты 5-11 класс
 4. Русский язык и чтение программа для 1–4 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения
 5. Русский язык программа для 5–11 классов общеобразовательных организаций с кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения
 6. Русская и мировая литература программа для 5–11 классов общеобразовательных организаций с кыргызским, узбекским, таджикским языками обучения
 7. Англис тили 3-4 класс
 8. Англис тили 5-11 класс
 9. Тарых 5-9 класс
 10. Тарых 10-11 класс
 11. Адам жана коом 5-11 класс
 12. Диндердин өнүгүү тарыхы 7-9 класс
 13. Математика 1-4 класс
 14. Математика 5-11 класс
 15. Табият таануу 5 класс
 16. Биология 6-11 класс
 17. География 6-11 класс
 18. Физика жана Астрономия 7-11 класс
 19. Физика жана Астрономия 9-11 класс
 20. Химия 8-11класс
 21. Информатика 5-9 класс
 22. Технология 5-9 класс
 23. Көркөм өнөр 1-4 класс
 24. Көркөм өнөр 5-7 класс
 25. Музыка 1-4 класс
 26. Музыка 5-7 класс
 27. Аскерге чакырууга чейинки даярдоо 10-11 класс

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial